Giáo án Toán lớp 5 bài 75: Giải toán về tỉ số phần trăm

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 75: Giải toán về tỉ số phần trăm bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 73: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 5 bài 74: Tỉ số phần trăm

Giáo án Toán lớp 5 bài 76: Luyện tập

I. Mục đích yêu cầu:

1. Biết cách tìm tỉ số phần trăm của hai số.

2. Giải được các bài toán đơn giản có nội dung về tỉ số phần trăm của hai số.

3. GD tính cẩn thận, trình bày khoa học.

II. Đồ dùng: Bảng phụ, bảng nhóm.

III. Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ : Gọi 1 HS Lên bảng làm bài tập 3 tiết trước.

GV nhận xét, chữa bài.

2. Bài mới:.

Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Giới thiệu, nêu yêu cầu

Hoạt động2: HDHS cách tìm tỉ số phần trăm của hai số + Nêu nhận xét trang 75sgk.

+Hướng dẫn HS làm bài toán b sgk.

+HS nhắc lại cách tìm tỉ số phần trăm của 315 và 600.

Hoạt động3: Tổ chức cho HS làm các bài luyên tập.

Bài 1: Hướng dẫn mẫu như sgk. Tổ chức cho HS làm vào bảng con. Nhận xét chũa bài, thống nhất kết quả.

Lời giải:

0,3 =30% ; 0,234 = 23,4%; 1,35 =135% .

Bài 2: Hướng dẫn mẫu như sgk. Cho HS làm vở ý b, một HS lên bảng làm. Nhận xét chữa bài thống nhất kết quả.

Lời giải:

45 :61 =0,73770492 = 73,77%

Bài 3: Hướng dẫn HS khai thác đề. Tổ chức cho HS làm vào vở. Một HS làm bảng nhóm

Bài giải:

Tỉ số Phần trăm của HS nữ trong lớp là:

13:25 =52%

Đáp số:52 %

Hoạt động cuối:Hệ thống bài

· Dặn HSvề nhà làm ý c bài 2.

· Nhận xét tiết học.

-1 HS làm trên bảng lớp. Lớp nhận xét chữa bài

HS thực hiện ví dụ trong sgk. Nhắc lại nhận xét trong sgk.

-HS làm bài toán b trong sgk, nhận xét

-HS làm vào bảng con.

-HS làm vỏ chữa bài trên bảng.

-HS làm vở, nhận xét chữa bài trên bảng nhóm.

Nhắc lại cách giải toán tìm tỉ số % của 2 số.

Đánh giá bài viết
1 705
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 5

Xem thêm