Giáo án Toán lớp 5 bài 143: Ôn tập về số thập phân

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 143: Ôn tập về số thập phân bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 140: Ôn tập về phân số

Giáo án Toán lớp 5 bài 141: Ôn tập về phân số

Giáo án Toán lớp 5 bài 144: Ôn tập về đo độ dài và khối lượng

I. Mục đích yêu cầu:

  • Biết viết số thập phân và một số phân số dưới dạng phân số thập phân, tỉ số phần trăm; viết các số đo dưới dạng số thập phân; so sánh các số thập phân.
  • HS làm được các bài tập 1, 2 (cột 2, 3), 3 (cột 3, 4), 4. HS khá giỏi làm được cả các phần còn lại và BT5.
  • Giáo dục HS ý thức tích cực trong học tập.

II. Đồ dùng dạy học

  • Bảng phụ
  • Định hướng phương pháp, hình thức tổ chức dạy học: Vấn đáp, gợi mở; thực hành, thảo luận nhóm, cá nhân.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

A. Kiểm tra bài cũ:

+ Cho HS nêu cách so sánh số thập phân.

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài:

- GV nêu mục tiêu của tiết học.

2. Vào bài:

1 - 2 HS nêu

Bài tập 1 (151):

- Mời 1 HS đọc yêu cầu.

- GV hướng dẫn HS làm bài.

- Cho HS làm bài theo nhóm 2.

- Mời 1 số HS trình bày.

- Cả lớp và GV nhận xét.

*Bài tập 2 (151):

- Mời 1 HS nêu yêu cầu.

- Cho HS làm vào bảng con.

- Cả lớp và GV nhận xét.

* Bài tập 3 (151):

- Mời 1 HS nêu yêu cầu.

- Mời HS nêu cách làm.

- Cho HS làm vào nháp, sau đó đổi nháp chấm chéo.

- Cả lớp và GV nhận xét.

Bài tập 4 (151):

- Mời 1 HS nêu yêu cầu.

- Cho HS làm vở.

- Mời 2 HS lên bảng chữa bài.

- Cả lớp và GV nhận xét.

*Bài tập 5 (151):

- Mời 1 HS nêu yêu cầu.

- Cho HS làm vào nháp.

- Mời HS khá nêu kết quả và giải thích. Cả lớp và GV nhận xét.

- Viết các số sau dưới dạng phân số thập phân:

a. ; ;

;

b. ; ; ;

- Viết số thập phân dưới dạng tỉ số phần trăm

a. *35% ; 50%; 875%

b. *0,45; 0,05; 6,25

- Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân

a. * 0,5 giờ; 0,75 giờ; 0,25 phút

b. *3,5m; 0,3km; 0,4kg

- Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn

a. 4,203; 4,23; 4,5; 4,505

b. 69,78; 69,8; 71,2; 72,1

*Tìm số thập phân thích hợp….

0,1 < …. < 0,2

Các số thập phân thoả mãn điều kiện của bài là 0,11 ; 0,12; 0,13;….0,19.

Đánh giá bài viết
1 754
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 5

Xem thêm