Giáo án Toán lớp 5 bài 147: Ôn tập về đo thể tích

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 147: Ôn tập về đo thể tích bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 148: Ôn tập về diện tích và thể tích

Giáo án Toán lớp 5 bài 145: Ôn tập về đo độ dài và khối lượng

Giáo án Toán lớp 5 bài 146: Ôn tập về đo diện tích

I. Mục đích yêu cầu:

  • Quan hệ giữa m3, dm3, dm3, cm3.
  • Viết số đo thể tích dưới dạng số thập phân.
  • Chuyển đổi số đo thể tích.

II. Đô dùng dạy học: Kẻ sẵn bảng như BT 1vào bảng phụ.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ: HS làm lại bài tập 3 tiết 146.

2. Dạy bài mới: Tổ chức, hướng dẫn cho HS làm bài tập và chữa bài.

Bài 1: a) GV gắn BT lên bảng, HS đọc yêu cầu, gọi HS lên điền vào bảng

b) GV nêu câu hỏi SGK, HS tả lời, GV chốt ý đúng, HS khác nhắc lại.

Bài 2: cho HS tự làm rồi chữa bài. (củng cố về mối quan hệ hai đơn vị đo thể tích liền nhau)

Bài 3: Cho HS tự làm rồi chữa bài (1 HS làm bài vào bảng phụ) Củng cố về cách viết số đo thể tích dưới dạng số thập phân.

a) 1m3 = 1000dm3

7,268 m3 = 7268 dm3

0,5m3 = 500dm3

3m2 2dm3 = 3002 dm3

6m 272dm = 6272m

2105dm =2,105m

3m 82dm = 3,082m

1dm3 = 1000cm3

4,351dm3 = 4351cm3

0,2 dm = 200 cm

1dm3 9cm3 = 1009cm3

b)8dm3439cm3=8439dm3

3670cm3 = 3,670dm3 = 3,67dm3

b) GV nêu câu hỏi SGK, HS tả lời, GV chốt ý đúng, HS khác nhắc lại.

3. Củng cố: HS nêu lại mối quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích.

. Dặn dò: Về nhà xem lại bài tập.

. Nhận xét giờ học: GV nhận xét tinh thần, thái độ học tập của HS.

Đánh giá bài viết
1 477
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán học 5

    Xem thêm