Giáo án Toán lớp 5 bài 136: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 136: Luyện tập chung bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 134: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 5 bài 135: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5 bài 137: Luyện tập chung

I. Mục đích yêu cầu:

  • Biết tính vận tốc, quãng đường, thời gian.
  • Biết đổi đơn vị đo thời gian.
  • HS làm được BT1, BT2. HS khá giỏi làm được cả BT3, BT4.
  • Giáo dục HS ý thức tích cực làm bài tập.

II. Chuẩn bị:

  • Bảng nhóm.
  • Định hướng phương pháp, hình thức tổ chức dạy học: Vấn đáp, gợi mở; thực hành, thảo luận, nhóm, cá nhân.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

A. Kiểm tra bài cũ:

Cho HS nêu quy tắc và công thức tính vận tốc, quãng đường, thời gian.

- GV nhận xét.

B. Bài mới:

1.Giới thiệu bài: - Ghi bảng.

2. Vào bài:

3 HS lần lượt nêu

Bài tập 1 (144):

- Mời 1 HS nêu yêu cầu.

- GV hướng dẫn HS làm bài.

- Cho HS làm vào vở.

- Mời 1 HS lên bảng chữa bài.

- Cả lớp và GV nhận xét.

Bài tập 2 (144):

- Mời 1 HS nêu yêu cầu.

- Cho HS làm bằng bút chì vào nháp. 1 HS làm trên bảng

- Cả lớp và GV nhận xét.

*Bài tập 3(KG) (144):

- Mời 1 HS nêu yêu cầu.

- GV hướng dẫn HS làm bài.

- Cho HS làm bài vào nháp.

- Mời 1 HS khá lên bảng chữa bài. Cả lớp và GV nhận xét

*Bài tập 4 (KG) (144):

- Mời 1 HS nêu yêu cầu.

- Mời HS nêu cách làm.

- Cho HS làm vào nháp.

- Mời 1 HS khá làm vào bảng nhóm, sau đó treo bảng nhóm.

- Cả lớp và GV nhận xét.

Bài giải:

Đổi: 4 giờ 30 phút = 4,5giờ

Mỗi giờ ô tô đi được là:

135 : 3 = 45 (km)

Mỗi giờ xe máy đi được là:

135 : 4,5 = 30 (km)

Mỗi giờ ô tô đi được nhiều hơn xe máy là: 45 – 30 = 15 (km)

Đáp số: 15km.

Bài giải:

Vận tốc của xe máy với đơn vị đo m/phút là:

1250 : 2 = 625 (m/phút)

1giờ = 60 phút.

Một giờ xe máy đi được:

625 60 = 37500 (m); 37500m = 37,5 km/giờ.

Đáp số: 37,5km/ giờ.

*Bài giải:

Đổi: 15,75km = 15750 m

1giờ 45 phút = 105phút

Vận tốc của xe máy với đơn vị đo m/phút là:

15750 : 105 = 150 (m/phút)

Đáp số: 150m/phút.

*Bài giải:

72km/giờ = 72000m/giờ

Thời gian để cá heo bơi 2400m là:

2400 : 72000 = (giờ)

giờ = 60phút = 2 phút.

Đáp số: 2 phút.

Đánh giá bài viết
1 280
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán học 5

    Xem thêm