Giáo án Toán lớp 5 bài 122: Bảng đơn vị đo thời gian

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 122: Bảng đơn vị đo thời gian bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 119: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 5 bài 120: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 5 bài 123: Cộng số đo thời gian

I. Mục đích yêu cầu:

1. Bết tên gọi, kí hiệu của bảng đơn vị đo thời gian, mối quan hệ giữa một số đơn vị đo thời gian.

2. Biết một năm nào đó thuộc thế kỉ nào; Đổi đơn vị đo thời gian.

3. GD tính cẩn thận, trình bày khoa học.

II. Đồ dùng:

  • GV: Bảng phụ.
  • HS: bảng con, bảng nhóm

III. Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ:-Chữa bài kiểm tra giữa HKII.

2. Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Giới thiệu, nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2: Ôn tập các đơn vị đo thời gian.

+Yêu cầu HS nhắc lại các số đo thời gian đã học. Mối quan hệ giữa các số đo thời gian. (sgk)

+Nhắc lại cách đổi số đo thời gian (sgk)

+Yêu cầu HS đọc thuộc bảng đơn vị đo thời gian. (sgk)

Hoạt động3: Tổ chức làm các bài luyện tập:

Bài 1: GV lần lượt đọc tên và năm phát minh, HS ghi thế kỉ tương ứng vào bảng con. Nhận xét, thống nhất kết quả.

Lời giải:

-Kính viễn vọng: TK XVII

-Bút chì: TK XIIX

-Đầu máy xe lửa, xe đạp, ô tô, TKXIX

-Máy bay. máy tính điện tử, vệ tinh nhân tạo: TKXX

Bài 2: Tổ chức cho HS làm vào vở. 2HS làm bảng nhóm. Chấm,chữa bài.

+Lưu ý HS : 3 năm rưỡi=3,5 năm= 12tháng x 3,5 = 42 tháng.

Bài 3: Tổ chức cho HS làm ý a vào bảng con. Nhân xét,chữa bài:

Lời giải:

a) 72 phút = 1,2giờ, 270 phút= 4,5 giờ

Hoạt động cuối:

· Hệ thống bài

· Dặn HS về nhà làm bài 3 b sgk vào vở.

· Nhận xét tiết học.

-HS chữa bài vào vở.

-HS nhắc lại các số đo thời gian và mối quan hệ giữa các số đo thời gian đã học.

-HS làm bài vào bảng con.

-HS làm bài vào vở. Chữa bài trên bảng nhóm.

-HS làm bài vaìo bảng con.

Nhắc lại bảng đơn vị đo thời gian.

Đánh giá bài viết
1 209
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán học 5

    Xem thêm