Giáo án Toán lớp 5 bài 135: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 135: Luyện tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 133: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5 bài 134: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 5 bài 136: Luyện tập chung

I. Mục đích yêu cầu:

1. Củng cố cách tính thời gian của một chuyển động đều

2. Biết quan hệ giữa vận tốc, thời gian và quãng đường.

3. GD tính cẩn thận, trình bày khoa học.

II. Đồ dùng; Bảng phụ, bảng nhóm.

III. Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ: Gọi 2 HS Lên bảng làm 2 cột còn lại bài tập 1,1 HS làm bài 3 tiết trước.

GV nhận xét, chữa bài.

2. Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Tổ chức HS làm bài luyện tập

Bài 1: Tổ chức cho HS tính, dùng bút chì điền vào sgk (cột 1, 2). Một hS điền vào bảng phụ. Nhận xét, chữa bài.

Lời giải:

S(km)

216

78

V(km/giờ)

60

39

t ( giờ)

3,6

2

Bài 2: Hướng dẫn HS khai thác đề,yêu cầu HS làm vào vở,một HS làm trên bảng lớp. Nhận xét, chữa bài, thống nhất kết quả.

Bài giải:

Đổi 1,08 m = 108 cm

Thời gian ốc sên bò hết quãng đường là: 108:12 = 9giờ

Đáp số: 9 giờ

Bài 3: Tổ chức cho HS làm bài vào vở, một HS làm bảng nhóm. Chấm, chữa bài.

Bài giải:

Thời gian chim đại bàng bay là: 72: 96 = 3/4giờ= 45 phút

Đáp số: 45 phút

Hoạt động cuối:

· Hệ thống bài

· Dặn HS về nhà làm bài 4sgk vào vở.

· Nhận xét tiết học.

-3 HS làm trên bảng lớp. Lớp nhận xét. chữa bài

-HS tính và điền vào sgk, đọc kết quả.

-HS làm bài vào vở, chữa bài trên bảng.

-HS làm vở. Một HS làm bảng nhóm.

Đánh giá bài viết
1 271
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán học 5

    Xem thêm