Giáo án Toán lớp 5 bài 52: Trừ hai số thập phân

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 52: Trừ hai số thập phân bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 49: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5 bài 51: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5 bài 53: Luyện tập

I. Mục đích yêu cầu:

  • Biết trừ hai số thập phân
  • Vận dụng giải bài toán có nội dung thực tế.
  • GD tính cẩn thận, trình bày khoa học.

II. Đồ dùng: Bảng phụ, bảng nhóm

III. Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ:- Gọi HS lên bảng làm bài tập 4 tiết trước.

-Gọi một số HS nhắc lại bảng đơn vị đo độ dài.

2. Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2. Hướng dẫn HS cách thực hiện phép trừ hai số thập phân qua các ví dụ trong sgk:

+HS thực hiện ví dụ, nêu nhận xét. Nhắc lại cách thực hiện phép trừ (sgk trang 53)

Hoạt động3: Thực hiện các bài tập trang 54 sgk.

Bài 1: Cho HS dùng bút chì điền vào sgk, nhận xét, chữa bài.

Đáp án đúng:

a) 68,4 b) 46,8

‾ 25,7 ‾ 9,34

42,7 37,46

Bài 2: Yêu cầu HS làm vào vở, 2 HS lên bảng làm ý a, b. Nhận xét, chữa bài.

Đáp án đúng:

a) 72,1 b) 5,12

‾ 30,4 ‾ 0,68

41,7 4,44

Bài 3:Hướng dẫn HS khai thác đề toán. Yêu cầu HS làm bài vào vở. Bài giải:

Sô đường lấy ra trong hai lần là:

10,5+8 =18,5(kg)

Số đường bán còn lại trong thùng là:

28,75 – 18,5 =10,65 (kg).

Đáp số:10,65kg

Hoạt động cuối: Hệ thống bài

· Dăn HS về nhà làm ý c, bài 1, 2 sgk vào vở.

· Nhận xét tiết học.

-1HS lên bảng làm bài. Lớp nhận xét, bổ sung.

-Một số HS nhắc lại bảng đơn vị đo độ dài.

-HS thực hiện ví dụ trong sgk.

Nhắc lại cách thực hiện phép trừ 2 số TP

-HS làm vào sgk. Chữa bài trên bảng.

-HS làm vào vở,chữa bài trên bảng.

-HS làm bài vào vở,chữa bài trên bảng lớp.

HS nhắc lại cách trừ 2 số thập phân.

Đánh giá bài viết
1 1.054
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 5

Xem thêm