Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giáo án Toán lớp 5 bài 37: So sánh số thập phân

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 37: So sánh số thập phân bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 35: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5 bài 36: Số thập phân bằng nhau

Giáo án Toán lớp 5 bài 38: Luyện tập

I. Mục đích yêu cầu:

  • HS nhận biết so sánh hai số thập phân
  • Sắp xếp các số thập phân theo thứ tự từ lớn đén bé và ngược lại.
  • GD tính cẩn thận, trình bày khoa học.

II. Đồ dùng:

GV: Bảng phụ

HS: bảng con

III. Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ:

- Gọi HS lên bảng làm bài tập 3 tiết trước.

-Gọi một số HS nhắc nhận xét về số TP bằng nhau.

+GV nhận xét ghi điểm.

2. Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Giới thiệu, nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động 2: Hướng dẫn cách so sánh 2 phân số

a)Hướng dẫn HS làm ví dụ 1 trong sgk

+ GV Yêu cầu HS so sánh 8,1m và 7,9 m và nhận xét.

+ GV nhận xét rút KL trong sgk Trang 41.

+Yêu cầu HS lấy thêm ví dụ.

b)Hướng dẫn HS làm ví dụ 2 trongb sgk

+GV yêu cầu HS so sánh 35,7m và 35,698m và nhận xét.

+Gv nhận xét, rút KL như sgk.

+yêu câu HS lấy thêm ví dụ.

· GV chốt lại 2 cách so sánh số thập phân.

Hoạt động 3: Tổ chức cho HS làm các bài luyện tập:

Bài 1: Tổ chức cho HS làm lần lượt vào bảng con. Nhận xét. Gọi một số HS giải thích cách làm.

Đáp án:

a) 48,97<51,02 b) 96,4>96,38 c) 0,7> 0,65

Bài 2Yêu cầu HS làm vào vở. Một HS làm vào bảng nhóm. Nhận xét chữa bài trên bảng nhóm.

Đáp án:

Sắp xếp theo thứ thự từ bé đến lớn là:

6,375; 6,735; 7,19; 8,72; 9,01

Hoạt động cuối:

· Hệ thống bài

· Dặn HS về nhà làm bài 3 trong sgk vào vở.

· Nhận xét tiết học.

-1HS lên bảng làm bài. Lớp nhận xét, bổ sung.

-Một số HS nhắc lại về số TP bằng nhau.

-HS thực hiện các ví dụ trong sgk nhận xét.

-Nhắc lại phần nhận xét trong sgk.

-HS làm bảng con. Giải thích cách làm.

-HS làm vở và bảng nhóm.

-HS nhắc lại các nhận xét trong sgk.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
2
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán học 5

    Xem thêm