Giáo án Toán lớp 5 bài 36: Số thập phân bằng nhau

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 36: Số thập phân bằng nhau bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 34: Hàng của số thập phân - Đọc, viết số thập phân

Giáo án Toán lớp 5 bài 35: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5 bài 37: So sánh số thập phân

I. Mục đích yêu cầu:

1. Biết khi viết thêm (hoặc xoá đi) số 0 ở bên bên phải phần thập phân của số thập phân thì giá trị của số thập phân không thay đổi.

2. Tạo ra các phân số bằng nhau bằng cách thêm hoặc bớt số 0 ở bên phải phần thập phân của số thập phân

3. GD: Tính cẩn thận, trình bày sạch đẹp, khoa học.

II. Đồ dùng: Bảng con,bảng nhóm.

III. Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ: -2HS lên bảng làm bài tập 4 tiết trước.

-GV kiểm tra vở bài tập về nhà của HS. Nhận xét chữa bài trên bảng.

2. Bài mới:

2. 1. Giới thiệu bài: Giới thiệu bài, nêu yêu cầu tiết học.

2. 2. Giới thiệu số thập phân bằng nhau:

+Hướng dẫn HS làm các ví dụ a trong sgk trang 40.

+ Yêu cầu HS nhận xét qua ví dụ, GV chốt ý rút nhận xét (mục b) sgk trang 40.

+Lấy thêm ví dụ. Chẳng hạn: 3,4=3,40; 4,5000=4,5 ….

Tổ chức cho học sinh lần lượt làm các bài tập tr32 sgk.

2. 3. Tổ chức cho HS làm các bài tập luyện tập

Bài 1: Tổ chức cho HS làm vào vở. Lần lượt ghi kết quả vào bảng con. Nhận xét, chữa bài.

· Đáp án đúng:

a) 7,800 = 7,8 ; 64,9000 = 64,9 ; 3,0400 = 3,04

b) 2001,300 = 2001,3 ; 35,020 = 35,02 ; 100,0100 = 100,01

-Bài 2: Tổ chức cho HS làm vào vở,một HS làm bảng nhóm. GV chấm vở, nhận xét chữa bài trên bảng nhóm.

· Đáp án đúng:

a) 17,2 =17,200 ; 480,59 = 480, 590

b) 24,5 =24,500 ; 80,1 = 80,100

2. 4. Củng cố dăn dò

· Hệ thống bài.

· Hướng dẫn HS về nhà làm bài 3 trong sgk.

· Nhận xét tiết học.

1 HS lên bảng . Lớp nhận xét ,chữa bài.

.

HS thöïc hiện ví dụ, nêu nhận xét. Đọc nhận xét trong sgk.

-HS làm vở. Ghi kết quả trên bảng con.

-HS làm bài vào vở. Nhận xét chữa bài trên bảng nhóm.

-HS nhăc lại nhận xét trong sgk.

Đọc yêu cầu bài 3.

Đánh giá bài viết
1 2.154
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 5

Xem thêm