Giáo án Toán lớp 5 bài 82: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 82: Luyện tập chung bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 80: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5 bài 81: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 5 bài 84: Sử dụng máy tính bỏ túi để giải Toán về tỉ số phần trăm

I. Mục đích yêu cầu:

1. Biết thực hiện các phảp tính với số thập phân và giải toán về tỉ số phần trăm.

2. GD tính cẩn thận, trình bày khoa học.

II. Đồ dùng:

  • Bảng phụ
  • Bảng con, bảng nhóm

III. Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ:- Gọi HS lên bảng làm bài tập 4 tiết trước.

+GV nhận xét ghi điểm.

2. Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Giới thiệu, nêu yêu cầu

Hoạt động2:Tổ chức cho HS làm các bài luyện tập:

Bài 1: hưóng dẫn, cho HS lần lượt làm từng số vào bảng con, nhận xét, chữa bài.

Lời giải:

4= 4,5 ; 3=3,8; 2=2,75; 1 =1,48

Bài2: Hướng dẫn cho HS làm,tổ chức cho HS làm vào vở, gọi HS lên bảng làm. Nhận xét, chữa bài.

Lời giải:

a) x × 100 =1,643 + 7,357 b)0,6 : x = 2 – 0,4

x × 100 = 9 0,16 : x = 1,6

x = 9: 100 x = 0,16 : 1,6

x = 0,09 x = 0,1

Bài3: Tổ chức cho HS làm vào vở, một HS làm vào bảng nhóm. Chấm vở, chữa bài trên bảng nhóm.

Bài giải:

Hai ngày đầu máy bơm hút được là:

35% + 40 % = 75 % (lượng nước trong bể)

Ngày thứ ba máy bơm hút được là:

100% - 75 % = 25% (lượng nước trong bể)

Đáp số: 25% lượng nước trong bể

Hoạt động cuối:Hệ thống bài

· Dặn HS về nhà làm bài 4 trong sgk vào vở.

· Nhận xét tiết học.

-1HS lên bảng làm bài. Lớp nhận xét ,bổ sung

HS thực hiện ví dụ và bài toán mẫu trong sgk.

-HS làm bảng con

-HS làm vở. Chữa bài trên bảng.

-HS làm vở. Chữa bài trên bảng nhóm, thống nhất kết quả.

Đánh giá bài viết
1 208
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 5

Xem thêm