Giáo án Toán lớp 5 bài 43: Viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 43: Viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 41: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5 bài 42: Viết số đo khối lượng dưới dạng số thập phân

Giáo án Toán lớp 5 bài 44: Luyện tập chung

I. Mục đích yêu cầu:

1. HS viết đựợc số đo diện tích dưới dạng số thập phân

2. GD tính cẩn thận,trình bày khoa học

II. Đồ dùng:

  • Bảng nhóm
  • Bảng con

III. Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ:

-Tổ chức cho HS viết các số ở Bài tập 2 tiết trước vào bảng con

-Kiểm tra vở bài tập ở nhà của HS

-GV nhận xét, chữa bài.

2. Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Giới thiệu, nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Hướng dẫn HS viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân theo các ví dụ trong sgk: Hướng dẫn HS thực hiện các ví dụ. Nhắc lại cách làm.

· Lưu ý HS 2 đơn vị đo diện tích gấp kém nhau 100 lần.

Hoạt động2: Tổ chức cho HS làm các bài luyện tập (tr47 sgk)

Bài 1: Cho HS viết ý a vào bảng con. Nhận xét hướng dẫn nếu HS làm sai nhiều. Các số còn lại HS làm vở. Gọi HS lên bảng chữa bài. GV nhận xét, chốt kết quả đúng.

Đáp án đúng:

a)56dm2 = 0,56m2; b) 17dm223cm2 =17,23dm2

c)23cm2=0,23dm2 d)2cm25mm2 =2,05cm2

Bài 2: Tổ chức cho HS làm bài vào vở. một HS làm vào bảng nhóm. Chấm vở, nhận xét chữa bài trên bảng nhóm:

Đáp án đúng:

a)1654m2 =0,1654 ha; b)5000 m2 =0,5ha

c)1ha =0,01km2 ; d)15ha = 0,15km2

Hoạt động cuối:

· Hệ thống bài

· Dặn HS về nhà làm bài tập 3 trong sgk và các bài tập trong sách BT vào vở.

· Nhận xét tiết học.

HS viết vào bảng con.

- HS làm các ví dụ trong sgk. Nhắc lại cách làm.

-HS làm vào bảng con, và vở chữa bài trên bảng nhóm.

HS làm vở. Một HS làm vào bảng nhóm. Nhận xét, chữa bài.

Đánh giá bài viết
1 965
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán học 5

    Xem thêm