Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giáo án Toán lớp 5 bài 22: Bảng đơn vị đo khối lượng

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 22: Bảng đơn vị đo khối lượng bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 20: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 5 bài 21: Bảng đơn vị đo độ dài

Giáo án Toán lớp 5 bài 23: Luyện tập

I. Mục đích yêu cầu:

  • HS biết tên gọi, kí hiệu, mối quan hệ giữa các đơn vị đo khối lượng.
  • Biết chuyển đổi các số đo khối lượng, giải các bài toán về đơn vị đo khối lượng.
  • GD tính cẩn thận, trình bày khoa học.

II. Đồ dùng:

  • GV: Bảng phụ
  • HS: bảng con

III. Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ :- Gọi HS lên bảng làm bài tập 4 tiết trước.

-Gọi một số HS nhắc lại bảng đơn vị đo độ dài.

2. Bài mới:.

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu, nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2. Củng cố bảng đơn vị đo khối lượngqua bài tập1tr23 sgk

-Yêu cầu HS dùng bút chì điền vào sgk.

-Gọi HS lên bảng điền vào bảng phụ.

Gọi HS nêu nhận xét.

· GV cho HS đọc lại bảng đơn vị đo khối lượng và mối quan hệ giữa các đơn vị đo.

Hoạt động 3: Luyện tập.

Bài 2: Cho HS làm bảng con mỗi ý một số, nhận xét chữa bài trên bảng con. Các số còn lại cho HS làm vào vở. Gọi 1 HS lên bảng chữa bài, lớp đổi vở chữa bài. GV nhận xét, chữa bài.

Đáp án đúng:

a)18 yến = 180 kg b) 430kg = 43yến c)2kg 326g =2326g

200 tạ = 20000kg 2500kg = 25tạ 6kg3g =6003g

35 tấn = 35000 kg 16000kg = 16tấn

d)4008 kg = 4tấn 8kg

Bài 4: Hướng dẫn HS khai thác đề toán. Yêu cầu HS làm bài vào vở. GV thu vở chấm. Gọi 1HS lên bảng chữa bài, Gv nhận xét, bổ sung.

Bài giải: Đổi 1tấn = 1000kg.

Sô đường bán đựợc trong ngày thứ hai là:

300 X 2 =600(kg)

Số đường bán đựơc trong hai ngày đầu là:

300+600 =900(kg).

Số đường bán được trong ngày thứa ba là:

1000 – 900=100(kg)

Đáp số:100kg

Hoạt động cuối:Hệ thống bài

· Dăn HS về nhà làm bài 3 trong sgk vào vở.

· Nhận xét tiết học.

-1HS lên bảng làm bài. Lớp nhận xét , bổ sung.

-Một số HS nhắc lại bảng đơn vị đo độ dài.

-HS dùng bút chì điền vào sgk, 1HS điền trên bảng phụ.

Nhắc lại bảng đơn vị đo khối lượng, mối quan hệ giữa các đơn vị đo.

-HS làm vào bảng con và vở. Chữa bài.

-HS làm bài vào vở, chữa bài trên bảng lớp.

HS nhắc lại bảng đơn vị đo khối lượng.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán học 5

    Xem thêm