Giáo án Toán lớp 5 bài 12: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 12: Luyện tập chung bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 10: Hỗn số

Giáo án Toán lớp 5 bài 11: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5 bài 13: Luyện tập chung

I. Mục đích yêu cầu:

1. HS biết Chuyển phân số thành phân số thập phân; hỗn số thành phân số; số đo từ đơn vị bé ra đơn vị lớn, số đo có tên 2 đơn vị thành số đo có tên một đơn vị

2. Rèn kĩ năng làm các bài tập về chuyển đổi hỗn số, phân số.

3. GD tính cẩn thận, trình bày khoa học.

II. Đồ dùng:

  • GV: Bảng nhóm
  • HS: bảng con

III. Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ :-2 HS lên bảng làm 2 ý sau của BT1 trong sgk.

GV nhận xét. ghi điểm.

2. Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Giới thiệu, nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động 2. Củng cố cách chuyển đổi phân số, hỗn số qua các bài tập trang 15 sgk.

Bài 1: Tổ chức cho HS chuyển đổi phân số thứ nhất vào bảng con. GV nhận xét bảng con, chữa:

Nhắc lại thế nào là phân số thập phân. Chia 3 tổ, mỗi tổ chuyển 1 phân số còn lại thành phân số thập phân và vở.

-Gọi đại diện mỗi tổ 1 HS lên bảng làm, nhận xét chữa bài.

Bài 2: Tổ chức cho HS làm 2 ý đầu vào vở. Gọi 2 HS lên bảng làm. GV nhận xét, chữa bài. HS đổi vở chữa bài:

Bài 3: GV hướng dẫn HS làm theo mẫu trong sgk

. Cho HS lần lượt làm số của ý a vào bảng con, nhận xét, chữa. Chia 3 tổ, mỗi tổ làm1 số của ý b, 1 số ý c vào vở. Đổi vở chữa bài.

Bài 4: Hướng dẫn HS sinh theo mẫu trong sgk. Chia mỗi tổ làm 1 ý còn lại vào vở. Gọi đại diện 3 HS lên bảng làm. Nhận xét, bổ sung.

Bài 5: Hướng dẫn HS , cho HS về nhà làm.

Hoạt động cuối:

· Hệ thống bài

· Dăn HS về nhà làm 2 phân số còn lại của bài tập2; bài tập 5 vào vở.

· Nhận xét tiết học.

- HS lên bảng làm BT 1 (mỗi HS làm 1 ý)

-HS lần lượt làm các bài tập trang 15 sgk.

-HS làm bảng con, nhận xét bảng con; làm vở chữa bài trên bảng.

-HS làm vở, đổi vở chữa bài

-HS theo dõi mẫu, làm bảng con, ý a, làm ý b, c vào vở. nhận xét chữa bài trên bảng lớp.

-HS theo dõi mẫu làm bài vào vở chữa bài trên bảng.

-HS nhắc lại phân số thập phân. cách chuyển hỗn số thành phân số.

Đánh giá bài viết
1 448
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 5

Xem thêm