Giáo án Toán lớp 5 bài 40: Viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 40: Viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 38: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5 bài 39: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 5 bài 41: Luyện tập

I. Mục đích yêu cầu:

1. HS biết viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân

2. Chuyển đổi số đo độ dài.

3. GD tính cẩn thận, trình bày khoa học.

II. Đồ dùng: Bảng nhóm, bảng con.

III. Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ: Gọi 1 HS Lên bảng làm ý b bài tập 4 tiết trước.

GV nhận xét, chữa bài.

2. Bài mới:.

Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Giới thiệu, nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm các ví dụ a, b trang 44 sgk.

+Cho HS nhắc lại cách làm.

+ GV chốt lại cách viết: Viết các số đo độ dài thành các phân số thập phân. Đổi phân số thập phân thành số thập phân.

Hoạt động 3: Tổ chức cho HS làm các bài tập luyện tập.

Bài 1:Tổ chức cho HS dùng bút chì điền số thích hợp vào sgk. 1 HS làm vào bảng nhóm. GV nhận xét chữa bài.

Đáp án đúng:

a) 8,6 b) 2,2 c) 3,07 d) 23,13

Bài 2:Tổ chức cho HS viết 1 số ở ý a, một số ở ý b vào bảng con. Nhận xét, hướng dẫn cách làm nếu HS sai nhiều. Các số còn lại cho HS làm vào vở. Gọi HS lên bảng chữa bài. GV nhận xét, bổ sung.

Đáp án đúng:

a) 3m4dm = 3,4m; 2m5cm = 2,05m; 21m36cm = 21,36m

b) 8dm7cm = 8,7dm; 4dm32mm = 4,32dm; 73mm = 0,73dm

Bài 3: Tổ chức cho HS làm từng ý: Yêu cầu cả lớp viết bảng con, một HS lên làm bảng lớp, nhận xét chữa bài.

Đáp án đúng:

a)5km302m =5,302k; b)5km75m = 5,075km; c)302m = 0,302km

Hoạt động cuối:

· Hệ thống bài

· Dặn HS về nhà làm bài trong vở bài tập.

· Nhận xét tiết học.

-1 HS làm trên bảng lớp. Lớp nhận xét chữa bài.

-HS làm các ví dụ nhận xét cách làm.

-HS điền vào sgk. Nhận xét chữa bài trên bảng nhóm.

HS làm bảng con và vở. Nhận xét chữa bài trên bảng lớp, thống nhất kết quả.

-HS lần lượt viết số vào bảng con, HS viết vào bảng lớp. Nhận xét, thống nhất kết quả.

Đánh giá bài viết
1 1.058
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 5

Xem thêm