Giáo án Toán lớp 5 bài 152: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 152: Luyện tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 150: Phép cộng

Giáo án Toán lớp 5 bài 151: Phép trừ

Giáo án Toán lớp 5 bài 153: Phép nhân

I. Mục đích yêu cầu:

1. Củng cố về phép cộng và phép trừ.

2. Rèn kĩ năng cộng, trừ trong thực hành tính và giải toán.

3. GD tính cẩn thận, trình bày khoa học.

II. Đồ dùng

  • GV: Bảng phụ.
  • HS: bảng con, bảng nhóm

III. Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ: -Gọi HS làm bài tập 3 tiết trước.

+GV nhận xét, chữa bài.

2. Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Giới thiệu, nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2: Tổ chức cho HS làm bài luyện tập:

Bài 1: Tổ chức cho HS làm bài vào vở. Gọi HS lên bảng chữa bài. Nhận xét, chữa bài.

Lời giải:

b) 578,69 +281,78 = 860,47;

594,72 + 406,38 -329,47= 1001,1 – 329,47 =671,63

Bài 2: Hướng dẫn HS làm, 4 HS làm bảng nhóm. Lớp làm vở. Chấm chữa bài:

Lời giải:

c) 69,78 + 35,97 + 30,22 =100+35, 7 = 135,97

d) 83,45 - 30,98 - 42,47 =83,45 -83,45 = 0

Hoạt động cuối:

· Hệ thống bài

· Dặn HS về nhà làm bài 2sgk vào vở.

· Nhận xét tiết học.

-HS lên bảng làm bài. Lớp nhận xét.

-HS làm bài vào vở, chữa bài trên bảng.

-HS làm vở, 4 HS chữa bài trên bảng nhóm, thống nhất kết quả.

Đánh giá bài viết
1 220
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 5

Xem thêm