Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giáo án Toán lớp 5 bài 119: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 119: Luyện tập chung bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 117: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 5 bài 118: Giới thiệu hình trụ - hình cầu

Giáo án Toán lớp 5 bài 120: Luyện tập chung

I. Mục đích yêu cầu:

1. Biết tính diện tích hình tam giác, hình thang, hình bình hành, hình tròn.

2. GD tính cẩn thận, trình bày khoa học.

II. Đồ dùng

  • Bảng phụ
  • Bảng nhóm

III. Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ: HS làm ý c bài tập 3 tiết trước.

-GV nhận xét.

2. Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Giới thiệu, nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Tổ chức cho HS làm bài tập luyện tập.

Bài 1: Tổ chức cho HS làm bài tập 1a vào vở. Gọi HS lên bảng chữa bài.

Lời giải:

a) Diện tích hình tam giác ABD là:4 x3:2=6cm2

Diện tích hình tam giác BDC là:5x3:2=7,5cm2

Bài 2:Tổ chức HS làm bảng, một HS làm bảng nhóm.

Bài gải:

Diện tích hình bình hànhMNPQ là: 12x6 =72cm2

Diện tích hình tam giácKQP là: 12 x6:2 =36cm2

Tổng diện tích 2 tam giác MKP vàKNP là: 72-36 =36cm2

Vậy diện tích tam gáic KPQ bằng tổng diện tích 2 tam giác MKQ và NKP.

Bài 3: Treo bảng phụ vẽ hình như sgk. Hướng dẫn HS làm,Yêu cầu HS làm vào vở, chấm, nhận xét, chữa bài:

Bài giải:

Bán kính hình tròn là:5:2 =2,5cm

Diện tích hình tròn là:2,5 x2,5 x 3,14 =19,625cm2+

Diện tích hình tam giác vuông ABC là:3 x4 :2 =6cm2

Diện tích phần hình tròn được tô màu: 19,625 -6 =13,625 cm2

Đáp số:13,625 cm2

Hoạt động cuối:

· Hệ thống bài.

· Hướng dẫn HS về nhà làm các ý còn lại bài tập 1 sgk

· Nhận xét tiết học.

Một HS lên bảng làm. Nhận xét, bổ sung.

-HS làm vào vở. Chữa bài trên bảng.

-HS làm vở và bảng nhóm

-HS làm bài vào vở.

Chữa bài.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán học 5

    Xem thêm