Giáo án Toán lớp 5 bài 125: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 125: Luyện tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 123: Cộng số đo thời gian

Giáo án Toán lớp 5 bài 124: Trừ số đo thời gian

Giáo án Toán lớp 5 bài 126: Nhân số đo thời gian với một số

I. Mục đích yêu cầu:

1. Củng cố cộng trừ số đo thời gian.

2. Vận dụng giải các bài toán có nội dung thực tế.

3. GD tính cẩn thận, trình bày khoa học.

II. Đồ dùng; Bảng phụ, bảng nhóm.

III. Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ: Gọi 2 HS Lên bảng làm bài tập 3 tiết trước.

GV nhận xét, chữa bài.

2. Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Giới thiệu, nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Tổ chức HS làm bài luyện tập

Bài 1: Lần lượt cho HS làm các số bài1b vào bảng con. Nhận xét, thống nhất kết quả.

Lời giải:

1, 6giờ =96 phút; 2giờ15 phút = 135 phút;

2, 5 phút =150 giây; 4 phút 25 giây = 265 giây.

Bài 2: Tổ chức cho HS làm bài vào vở. 3 HS làm bảng Chấm, chữa bài

Lời giải: a) 2năm5 tháng + 13 năm 6 tháng =15năm11tháng

b)4ngày 21 giờ + 5 ngày 15 giờ= 10 ngày 12 giờ.

c) 13giờ 23 phút + 6 giờ 35 phút = 18 giờ 58 phút

Bài 3: Tổ chức cho HS làm vở. Chấm, chữa bài.

Lời giải:

a) 4năm 3tháng – 2 năm 8 tháng = 1 năm 7 tháng

b) 15 ngày 6 giờ - 10 ngày 12 giờ = 4 ngày 54 giờ

c) 13 giờ 23 phút – 5 giờ 45 phút = 7 giờ 38 phút.

Hoạt động cuối:

· Hệ thống bài

· Dặn HS về nhà làm bài 4 vào vở.

· Nhận xét tiết học.

- HS làm trên bảng lớp. Lớp nhận xét, chữa bài

-HS làm bài vào bảng con. Thống nhất kết quả.

- HS làm bài vào vở 3 HS lên bảng chữa bài. Thống nhất kết quả.

-HS làm bài vào vở. Nhận xét, thống nhất kết quả.

Đánh giá bài viết
1 181
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 5

Xem thêm