Giáo án Toán lớp 5 bài 8: Phép nhân, phép chia hai phân số

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 8: Phép nhân, phép chia hai phân số bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 6: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5 bài 7: Phép cộng, phép trừ hai phân số

Giáo án Toán lớp 5 bài 9: Hỗn số

I. Mục đích yêu cầu:

  • HS biết thực hiện phép nhân, phép chia 2 phân số.
  • Rèn kĩ năng làm các bài tập về nhân, chia phân số.
  • GD tính cẩn thận, trình bày khoa học.

II. Đồ dùng: -Bảng nhóm; bảng con

III. Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ:

+HS 1:Thực hiện phép tính ý c BT1 tr 10 sgk

+HS 2: Thực hiện phép tính ý d BT1 tr 10 sgk

+ -GV nhận xét, ghi điểm.

2. Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Giới thiệu, nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2. Hệ thống cách thực hiện phép nhân, chia 2 phân số:

-Hướng dẫn HS thực hiện phép nhân qua ví dụ a.phép chia qua ví dụ b tr11sgk.

-Yêu cầu HS nhắc lại cách thực hiện.

-Lấy thêm ví dụ nếu HS chưa thực hiện được.

Hoạt động3: Luyện tập: tổ chức cho HS làm các bài tập sgk /11:

Bài 1: Hướng dẫn HS làm 2 phép tính của ý a, 2 phép tính của ý b vào vở. Gọi HS lên bảng chữa bài, GV NX, bổ sung

Hỗ trợ: Lưu ý HS cách thực hiẹn phép tính nhân chia phân số với số TN (ý b):

Bài 2:GV hướng dẫn HS làm ý a (sgk). Yêu cầu HS làm ý b, c vào vở. Gọi Hs lên bảg chữa bài. GV NX bổ sung.

Bài 3: Hướng dẫn HS khai thác đề. Cho HS làm vở. 1 HS làm bảng nhóm. Chấm, nhận xét bài trong vở và trên bảng nhóm.

Giải: Diện tích của tấm bìa là: x = (m2)

Diện tích mỗi phần là:: 3 =(m2)

Đáp số: (m2)

Hoạt động cuối:

· Hệ thống bài

· Dặn HS về nhà làm các ý còn lại của BT1, 2 vào vở.

· Nhận xét tiết học.

- 2HS lên bảng.làm bài, trả lời. Lớp nhận xét bài trên bảng.

-HS theo dõi các ví dụ.

-Nhắc lại cách thực hiện phép nhân và phép chia 2 phân số.

HS làm bài tập 1 vào vở, 4HS chữa bài trên bảng. Nhận xét, bổ sung, sửa bài trong vở.

HS làm bài vào vở, đổi vở chữa bài.

-HS làm bài vào vở. NX bài trên bảng nhóm. Chữa bài thống nhất kết quả đúng:

HS nhắc lại cách thực hiện phép nhân, chia phân số.

Đánh giá bài viết
1 328
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 5

Xem thêm