Giáo án Toán lớp 5 bài 59: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 59: Luyện tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 57: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5 bài 58: Nhân một số thập phân với một số thập phân

Giáo án Toán lớp 5 bài 60: Luyện tập

I. Mục đích yêu cầu:

1. Biết nhân nhẩm số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001;…

2. Làm các bài tập về nhân số thập phân.

3. GD tính cẩn thận, trình bày khoa học.

II. Đồ dùng: Bảng nhóm. Bảng con.

III. Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ :

+1HS làm bảng bài tập 3 tiết trước.

+Kiểm tra vở bài tập ở nhà của HS.

-GV nhận xét.

2. Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Giới thiệu, nêu yêu cầu

Hoạt động2: Giới thiệu các nhân nhẩm với 0,1; 0,01; 0,001 Qua ví dụ trong sgk:

+HDHS đặt tính, so sánh thừa số 142,57 với kết quả 14,257 nhận xét cách nhân số thập phân với 0,1

+Tương tự tính rồi so sánh thừa số 531,75 với kết quả 5,3175, nhận xét cách nhân số thập phân với 0,01.

+Nêu Nhận xét trong sgk (trang 60)

Hoạt động 3:Tổ chức cho HS vận dụng làm bài tập

Bài 1 b: Tổ chức cho HS làm bài vào vở. Một HS làm vào bảng nhóm. Nhận xét chữa bài.

· Lời giải:

579,8 x 0,1 = 57,98

38,7 x 0,1 = 3,87

805,13 x 0,01 =8,0513

67,19 x 0,01 =0,6719

362,5 x 0,001 = 0,3625

20,25 x 0,001 =0,02025

6,7 x 0,1 = 0,67

3,5 x 0,01 = 0,035

5,6 x 0,001 = 0,0056

Hoạt động cuối:

· Hệ thống bài

· Hướng dẫn HS về nhà làm bài 2, 3 trong sgk và các bài tập trong vở bài tập.

· Nhận xét tiết học.

-1 HS lên bảng làm. Lớp nhận xét, bổ sung.

-HS thực hiện các ví dụ bài 1a. Nêu nhận xét. .

-Đọc nhận xét trong sgk.

HS làm vào vở, nhận xét bài trên bảng nhóm thống nhất kết quả.

-HS nhắc lại cách nhân nhẩm với 0,1; 0,01; 0,001;…

Đánh giá bài viết
1 315
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán học 5

    Xem thêm