Giáo án Toán lớp 5 bài 160: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 160: Luyện tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 158: Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian

Giáo án Toán lớp 5 bài 159: Ôn tập về tính chu vi, diện tích của một số hình

Giáo án Toán lớp 5 bài 161: Ôn tập về tính diện tích, thể tích của một số hình

I. Mục đích yêu cầu:

  • Củng cố cách tính diện tích các hình đã học.
  • Vận dụng tính diện tích các hình đã học, giải các bài toán về tính diện tích.
  • GD tính cẩn thận, trình bày khoa học.

II. Đồ dùng; Bảng phụ, bảng nhóm, bảng con.

III. Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ: Gọi HS nhắc lại công thức tính diện tích của một số hình đã học.

GV nhận xét.

2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Giới thiệu, nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động 2: Tổ chức HS làm bài luyện tập

Bài 1: Hướng dẫn HS dựa vào tỉ lệ bản đồ, tính kích thước thực của sân bóng. Áp dụng công thức tính chu vi, diện tích sân bóng. Tổ chức HS làm vở, gọi HS lên bảng chữa bài.

Bài giải:

a) Chiều dài sân bóng là: 11 x1000= 11000cm=110m

Chiều rộng sân bóng là: 9 x1000= 9000cm = 90m

Chu vi sân bóng là: (110 + 90) x2 = 400m

b) Diện tích sân bóng là: 110 x 90 = 9900m2

Đáp số: a) 400m; b) 9900m2

Bài 2: Tổ chức cho HS làm vở, 1 HS làm bảng nhóm:

Bài giải: Cạnh sân gạch hình vuông là: 48 :4 = 12 m

Diện tích sân gạch hình vuông là: 12 x12 = 144m2

Đáp số: 144m2

Bài 4: Hướng dẫn HS làm, tổ chức chọn HS làm vào vở, chấm chữa bài

Bài giải:

Diện tích của hình thang bằng diện tích hình vuông đó là: 10 x10 = 100cm2

Trung bình cộng hai đáy hình thang là: (12+18) :2 = 10 cm

Chiều cao của hình thang là:100:10 = 10 cm

Đáp số: 10cm

Hoạt động cuối:

· Hệ thống bài

· Dặn HS về nhà làm bài 3 sgk vào vở.

· Nhận xét tiết học.

- HS nhắc lại công thưc tính dt các hình đã học.

-HS làm vào vở, chữa bài trên bảng.

-HS làm bài vào vở, chữa bài trên bảng nhóm

-HS làm vào vở, chữa bài.

Đánh giá bài viết
1 257
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán học 5

    Xem thêm