Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giáo án Toán lớp 5 bài 94: Hình tròn - Đường tròn

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 94: Hình tròn - Đường tròn bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 92: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5 bài 93: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5 bài 95: Chu vi hình tròn

I. Mục đích yêu cầu:

1. Nhận biết hình tròn, đường tròn và các yếu tố của hình tròn.

2. Biết sử dụng com pa để vẽ đường tròn.

3. GD tính cẩn thận, trình bày khoa học.

II. Đồ dùng:

  • GV: Bộ đồ dùng dạy toán 5
  • HS: thước kẻ, com pa.

III. Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ :+1 HS làm bảng bài tập 3 tiết trước.

+Kiểm tra vở bài tập ở nhà của HS. -GV NX

2. Bài mới:

Hoạt động 1:Giới thiệu bài:nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2:Giới thiệu về hình tròn, đường tròn

+Giới thiệu hình tròn qua mô hình trong bộ đồ dùng dạy học.

+Dùng com pa vẽ lên bảng và giới thiệu đường tròn:Điểm đặt đầu nhọn của com pa là tâm, lấy một điểm trên đường tròn nối với tâm được bán kính, kéo dài bán kính qua tâm đến chạm điểm bên kia gọi là đường kính.

+YCHS chỉ hình vẽ, nhắc lại đặc điểm đường tròn.

+Cho HS thực hành dùng compa vẽ đường tròn.

Hoạt động 3:Tổ chức cho HS vận dụng làm bài

Bài 1: Hướng dẫn HS vẽ hình tròn vào vở. Gọi 2 HS lên bảng vẽ. Nhận xét, chữa bài.

Bài 2: Yêu cầu hS vẽ vào vở, gọi một số HS lên bảng vẽ, Nhận xét, dùng thước và eke kiểm tra.

Hoạt động cuối:

*Hệ thống bài, nhắc lại đạc điểm của hình tròn và đường tròn. Cách vẽ hình tròn.

*Hướng dẫn HS về nhà làm bài trong vở bài tập

*Nhận xét tiết học.

-1HS lên bảng làm. Lớp nhận xét, bổ sung.

-HS theo dõi, nêu nhận xét.

-Thực hành vẽ hình tròn.

-HS thực hành vẽ hình tròn theo yêu cầu của bài1, 2.

HS nhắc lại đặc điểm hình tròn, đường tròn.

Đánh giá bài viết
1 852
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán học 5

    Xem thêm