Giáo án Toán lớp 5 bài 84: Sử dụng máy tính bỏ túi để giải Toán về tỉ số phần trăm

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 84: Sử dụng máy tính bỏ túi để giải Toán về tỉ số phần trăm bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 81: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 5 bài 82: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 5 bài 85: Hình tam giác

I. Mục đích yêu cầu:

1.Biết sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm.

2. GD tính cẩn thận, trình bày khoa học.

II. Đồ dùng: Bảng nhóm, bảng con.

III. Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ : HS làm bảng bài tập 1 tiết trước.

+Kiểm tra vở bài tập ở nhà của HS.

-GV nhận xét.

2. Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Giới thiệu, nêu yêu cầu

Hoạt động2: - Hướng dẫn cách sử dụng máy tính bỏ túi để làm các dạng toán trong sgk:

+Tìm tỉ số phàn trăm của 7 và 40

+Tính 34% của 56

+Tìm một số biết 65% của nó bằng78.

Hoạt động 3:Tổ chức cho HS vận dụng thực hành:

Bài 1 : Hướng dẫn thực hành theo cặp dòng 1, 2. Gọi một số cặp nêu cách làm và kết quả. Nhận xét.

Lời giải:

196,78…%; 196,59…%

Bài 2: Tổ chức như bài 1. Cho HS làm 2 dòng đầu:

Lời giải:

103,5kg; 86,25kg

Hoạt động cuối: Hệ thống bài

· Hướng dẫn HS về nhà làm bài 3 vào vở.

· Nhận xét tiết học.

-4HS lên bảng làm. Lớp nhận xét, bổ sung.

-HS thực hiện các ví dụ trong sgk. Nêu nhận xét..

-HS làm vào vở,chữa bài trên bảng.

HS làm vào vở, nhận xét bài trên bảng nhóm thống nhất kết quả.

Đánh giá bài viết
1 237
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 5

Xem thêm