Giáo án Toán lớp 5 bài 128: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 128: Luyện tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 126: Nhân số đo thời gian với một số

Giáo án Toán lớp 5 bài 127: Chia số đo thời gian với một số

Giáo án Toán lớp 5 bài 129: Luyện tập chung

I. Mục đích yêu cầu:

1. Củng cố nhân chia số đo thời gian.

2. Vận dụng tính giá trị biểu thức và giải các bài toán có nội dung thực tế.

3. GD tính cẩn thận, trình bày khoa học

II. Đồ dùng:

  • Bảng phụ
  • Bảng nhóm

III. Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ: Gọi HS làm bài tập 2 tiết trước.

Nhận xét, chữa bài.

2. Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Giới thiệu, nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Tổ chức làm bài luyện tập:

Bài 1: Tổ chức cho HS thực hiện ý c, d vào vở. Gọi HS lên bảng chữa bài.

Lời giải: c)7 phút 26 giây x 2 = 14 phút 52 giây

b) 14giờ 28 phút: 7 = 2giờ 4phút.

Bài 2: Tổ chức cho HS làm ý a, b vào vở, 2 HS lên bảng làm, nhận xét, chữa bài.

Lời giải a) (3giờ 40 phút+2giờ 25 phút) x3

=6giờ 5 phút x3=18giờ 15 phút

b)3giờ 40 phút +2giờ 25 phút x3

=3giờ 40 phút + 7giờ 15 phút =10giờ 55phút

Bài 3: Hướng dẫn HS khai thác đề. Cho HS làm vào vở, một HS làm bảng nhóm. Chấm, nhận xét, chữa bài

Bài giải: Số sản phẩm làm trong cả hai lần là:

7 + 8 = 15 sản phẩm

Thời gian làm 15 sản phẩnm là: 1giờ 8 phút x 15 = 17 giờ

Đáp số:17 giờ.

Bài 4: Cho HS dùng bút chì điền vào sgk. Một HS điền dấu trên bảng phụ. Gọi một số HS đọc kết quả, thống nhất kết quả.

Hoạt động cuối:

· Hệ thống bài

· Dặn HS về nhà làm bài trong vở bài tập.

· Nhận xét tiết học.

-Một HS trả lên bảng, lớp nhận xét, bổ sung.

-HS làm vở, chữa bài trên bảng .

-HS làm vở và bảng lớp.

-HS làm vở và bảng nhóm. Chữa bài thống nhất kết quả.

-HS làm sgk, bảng phụ.

Đánh giá bài viết
1 178
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán học 5

    Xem thêm