Giáo án Toán lớp 5 bài 91: Diện tích hình thang

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 91: Diện tích hình thang bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 87: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5 bài 88: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 5 bài 92: Luyện tập

I. Mục đích yêu cầu:

1. Biết cách tính diện tích hình thang.

2. Vận dụng giải các bài tập tính diện tích.

3. GD: Tính cẩn thận, trình bày sạch đẹp,khoa học.

II. Đồ dùng: Bảng phụ,bảng nhóm.

III. Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ: Gọi HS lên bảng làm bt 4 tiết trước.

Kiểm tra vở, nhận xét, chữa bài trên bảng.

2. Bài mới:

2. 1. Giới thiệu bài: Giới thiệu bài, nêu yc tiết học. 2. 2. Hình thành công thức tính diện tích hình thang:

+Tổ chức cho HS cắt ghép hình nhận biết cách tính diện tích hình thang như hướng dẫn trong sgk.

+Rút công thức và quy tắc tính (sgk)

2. 3 Tổ chức cho HS làm các bài luyện tập:

Bài 1:Tổ chức cho HS làm bài 1a vào vở, một học sinh làm bảng nhóm. Nx chữa bài, thống nhất kết quả.

· Đáp án đúng:

a)Diện tích là =50cm2

Bài 2: Tổ chức cho HS làm ý a vào vở. Một hS lên bảng làm. Nhận xét, chữa bài, thống nhất kết quả.

Lời giải: Diện tích là: =32,5cm2

2. 4. Củng cố dăn dò

· Hệ thống bài. Nhắc lại cách tính diện tích hình thang.

· Yêu cầu HS về nhà làm bài 3trong sgk.

· Nhận xét tiết học.

-1HS lên bảng làm bài tập 4 tiết trước. Nhận xét, chữa bài.

-HS thao tác theo mẫu, nhận biết cách tính diện tích hình thang.

-Đọc quy tắc trong sgk.

-HS làm vở, chữa bài trên bảng nhóm.

-HS làm vở. Chữa bài trên bảng.

-Nhắc lại công thức và quy tắc tính diện tích hình thang.

Đánh giá bài viết
1 1.154
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán học 5

    Xem thêm