Giáo án Toán lớp 5 bài 109: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 109: Luyện tập chung bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 107: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương

Giáo án Toán lớp 5 bài 108: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5 bài 110: Thể tích của một hình

I. Mục đích yêu cầu:

  • Củng cố về tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật và hình lập phương.
  • Vận dụng giải một số bài tập có yêu cầu tổng hợp liên quan đến hình lập phương và hình hộp chữ nhật.
  • GD tính cẩn thận, trình bày khoa học.

II. Đồ dùng

  • Bảng nhóm.
  • Bảng con

III. Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ: Nhắc lại cách tính DTXQ,DTTP của HLP

-GV nhận xét.

2. Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu, nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Tổ chức cho HS làm bài tập

Bài 1: Tổ chức cho HS lần lượt tính và ghi kết quả vào bảng con. Nhận xét chữa bài.

Lời giải:

a) +DTXQ: (2,5+1,2)x2x0,5 =3,6m2

+DTTP:3,6+2,5 x1,1 x2 =9,1m2

b)Đổi 3m= 30dm

+DTXQ: (30+15) x2 x9 =810dm2

+DTTP: 810 + 30 x15 x2 =1710dm2

Bài 3: Hướng dẫn HS thảo luận nhóm. Đại diện nhóm trình bày, nhận xét, bổ sung, thống nhất ý đúng.

Lời giải:

Diện tích XQ của Hình LP lúc đầu là: 4 x4 x4=64cm2

DTTP của HLP lúc đầu là: 4 x4 x6 =96cm2

Cạnh của H LP sau khi gấp lên 3 lần là:4 x3 = 12cm

DTXQ của HLP sau là: 12 x12 x4 =576cm2

DTTP của HLP sau là: 12x12 x6=864cm2

DTXQ Gấp lên số lần là:576:64=9 lần

DTTP gấp lên số lần là:864 : 96 = 9 lần

Đáp số: 9 lần.

Hoạt động cuối:

· Hệ thống bài.

· Hướng dẫn HS về nhà làm2 sgk

· Nhận xét tiết học.

Một số HS trả lời, nhận xét,bổ sung.

-HS làm bảng con.

-HS thảo luận nhóm, làm bảng nhóm, trả lời.

-Nhắc lại cách tính DTXQ, DTTP hình hộp CN và HLP.

Đánh giá bài viết
3 527
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 5

Xem thêm