Giáo án Toán lớp 5 bài 34: Hàng của số thập phân - Đọc, viết số thập phân

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 34: Hàng của số thập phân - Đọc, viết số thập phân bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 32: Khái niệm số thập phân

Giáo án Toán lớp 5 bài 33: Khái niệm số thập phân

Giáo án Toán lớp 5 bài 35: Luyện tập

I. Mục đích yêu cầu:

1. Biết tên các hàng của số thập phân.

2. Đọc viết số thập phân; chuyển các số thập phân thành hỗn số có chứa phân số thập phân.

3. GD tính cẩn thận, trình bày khoa học.

II. Đồ dùng: Bảng lớp kẻ bảng như sgk.

III. Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ:

+1HS lên bảng bài tập 3 tiết trước.

+Kiểm tra vở bài tập ở nhà của HS.

-GV nhận xét.

2. Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Giới thiệu, nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động 2. Giới thiệu các hàng,giá trị của các chữ số ở các hàng và cách đọc,viết số thập phân bằng hoạt động cả lớp theo thứ tự như sgk trang. 37

· Rút kết luận trang 38 sgk.

Hoạt động 3: Tổ chức cho HS làm các bài luyện tập

Bài 1: Tổ chức cho HS trao đổi đọc nhóm đôi. GV ghi các phân số lên bảng. Gọi HS đọc và nêu giá trị của từng chữ số trong các hàng của từng số.

· Lời giải:

a) 2,35: Đọc là: hai phẩy ba mươi lăm. Số 2,35 có phần nguyên là 2,phần thập phân là

b) 301,80: Đọc là: ba trăm linh một phẩy tám mươi. Số 301,80 có phần nguyên là 3; phần thập phân là

c) 1942,54;Đọc là:một nghìn chín trăm bốn mươi hai phẩy năm mươi tư. Số 1942,54 có phần nguyên là1942, phần thập phân là

d) 0,032:Đọc là:không phẩy không trăm ba mươi hai. Số 0,032 có phần nguyên là 0,phần thập phân là

Bài 2 GV đọc các số HS viết vào bảng con (ý a, b). Nhận xét

· Lời giải: a) 5,9 b) 24,18

Hoạt động cuối: Hệ thống bài

· Hướng dẫn HS về nhà làm bài 3, trong sgk

· . Nhận xét tiết học.

- 1HS lên bảng. Lớp nhận xét bổ sung.

-HS theo dõi.

-HS theo dõi, nhận biết.

Đọc KL trong sgk

HS đọc trong nhóm đọc trên bảng, nêu giá trị các chữ số trong số thập phân.

-HS viết số vào bảng con.

-HS nhắc lại KL trong sgk.

Đánh giá bài viết
6 1.176
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán học 5

    Xem thêm