Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giáo án Toán lớp 5 bài 165: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 165: Luyện tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 162: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5 bài 164: Một số dạng toán đã học

Giáo án Toán lớp 5 bài 166: Luyện tập

I. Mục đích yêu cầu:

1. Củng cố cách giải các dạng toán đã học.

2. Vận dụng giải một số bài toán đã học.

3. GD tính cẩn thận, trình bày khoa học.

II. Đồ dùng; Bảng phụ, bảng nhóm, bảng con.

III. Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ: Gọi HS nhắc lại các dạng toán đã học.

GV nhận xét.

2. Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Giới thiệu, nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động 2: Tổ chức HS làm bài luyện tập

Bài 1: Hướng dẫn HS dựa vào dạng toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ để tính. Tổ chức HS làm vở, gọi HS lên bảng chữa bài.

Bài giải:

Diện tích hình tam giác BEC là: 13,6:(3 -2) x2 =27,2cm2

Diện tích hình ABED là: 27,2 + 13,6 = 40,8cm2

Diện tích tứ giác ABCD là: 40,8 + 27,2 = 68 cm2

Đáp số: 68cm2

Bài 2: Tổ chức cho HS làm vở, 1 HS làm bảng nhóm:

Bài giải:

Số HS nam trong lớp là: 35 : (3+4) = 15 HS

Số HS nữ trong lớp là :35 -15 = 20 HS

Số HS nữ hơn HS nam là: 20 – 15 = 5 HS

Đáp số: 5 học sinh

Bài 4: Hướng dẫn HS làm, tổ chức chon HS làm vào vở, chấm chữa bài

Bài giải:

Ô tố đi 75 km thì tiêu thụ hết số xăng là:

12 : 100 x 75 = 9 lít

Đáp số:9 lít

Hoạt động cuối:

· Hệ thống bài

· Dặn HSvề nhà làm bài 4sgk vào vở.

· Nhận xét tiết học.

- HS nhắc lại.

-HS làm vào vở, chữa bài trên bảng.

-HS làm bài vào vở, chữa bài trên bảng nhóm

-HS làm vào vở, chữa bài.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán học 5

    Xem thêm