Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giáo án Toán lớp 5 bài 105: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 105: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 103: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 5 bài 104: Hình hộp chữ nhật, hình lập phương

Giáo án Toán lớp 5 bài 106: Luyện tập

I. Mục đích yêu cầu:

1. Có biểu tượng về S xung quanh và S toàn phần của hình hộp chữ nhật

2. Biết tính S xung quanmh và S toàn phần của hình hộp chữnhật

3. GD tính cẩn thận, trình bày khoa học.

II. Đồ dùng; Bộ độ dùng dạy học toán.

III. Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ: Gọi 1 HS Lên bảng làm bài tập 2 tiết trước.

GV nhận xét, chữa bài.

2. Bài mới:.

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Hình thành khái niệm cách tính S xung quanh và S toàn phần của hình hộp chữ nhật

+GV yêu cầu HS quan sát mô hình hộp chữ nhật, chỉ ra các mặt xung quanh của hình hộp chữ nhật

+Mô tả cách tính diện tích xung quanh (sgk) HDHS làm bài toán về tính diện tích xung quanh. (sgk)

YCHS quan sát nêu cách tính diện tích toàn phần (sgk)

+Hướng dẫn HS làm bài toán tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật. (sgk)

Nêu quy tăc và công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật (SGK)

Hoạt động3: Tổ chức HSlàm bài luyện tập

Bài 1: Hướng dẫn HS làm. Yêu cầu HS làm vào vở, một HS làm trên bảng lớp. Chấm nhận xét, chữa bài.

Diên tích xung quanh của hình hộp chữnhật đó là:
(5+4) x2 x 3 =54m2

Diện tích hai mặt đáy của hình hộp chữ nhật đó là:

5 x4 x2 =40 m2

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó là:

54 + 40 = 94m2

Đáp số: 54 m2 và 94 m2

Hoạt động cuối:Hệ thống bài

· Dặn HSvề nhà làm bài 2 vào vở.

· Nhận xét tiết học.

-1 HS làm trên bảng lớp. Lớp nhận xét, chữa bài

-HS quan sát hình. Thực hiện theo các ví dụ trong sgk.

-HS đọc quy tắc trong sgk.

-HS làm vở, nhận xét chữa bài trên bảng.

Nhắc lại quy tắc tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán học 5

    Xem thêm