Giáo án Toán lớp 5 bài 16: Ôn tập bổ sung về giải toán

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 16: Ôn tập bổ sung về giải toán bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 14: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 5 bài 15: Ôn tập bổ sung về giải toán

Giáo án Toán lớp 5 bài 17: Luyện tập

I. Mục đích yêu cầu:

1. Biết một dạng quan hệ tỉ lệ: Đại lượng này gấp lên bao nhiêu lần thì đại lượng tương ứng cũng gấp lên bấy nhiêu lần.

2. Rèn kĩ năng giải toán có liên quan đến quan hệ tỉ lệ bằng một trong 2 cách Rút về đơn vị hoặc Tìm tỉ số.

3. GD: Tính cẩn thận, trình bày sạch đẹp, khoa học.

II. Đồ dùng:

  • Bảng phụ kẻ bảng sgk.
  • Bảng nhóm.

III. Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ: 1 HS lên bảng làm ý a BT4 tiết trước.

Kiểm tra, chấm vở BT ở nhà của HS

-Nhận xét bài trên bảng, NX bài cũ.

2. Bài mới:

2. 1. Giới thiệu bài: Giới thiệu bài, nêu yêu cầu tiết học.

2. 2. Hệ thống kiến thức: Hoạt động cả lớp.

-Giới thiệu dạng toán về quan hệ tỉ lệ như ví dụ a (tr 18 sgk).

-Hướng dẫn cách giải toán tỉ lệ theo 2 cách Rút về đơn vịTìm tỉ số theo bài toán mẫu trang 19 sgk: Khai thác đề toán. Yêu cầu HS tự giải, GV nhận xét, bổ sung.

· Lưu ý HS có thể thực hiện một trong 2 cách.

2. 3. Luyện tập:

Tổ chức cho học sinh làm các bài tập tr19sgk.

Bài 1: Hướng dẫn HS khai thác đề toán. Gọi HS lên bảng tóm tắt. Nhận xét. Yêu cầu HS làm vở. 1HS làm bảng nhóm. Gọi Hs nhận xét bảng nhóm. GV nhận xét bổ sung.

· Lưu ý HS cách giải Rút về đơn vị.

-Bài 2: Cho HS tự tóm tắt và làm bài vào vở. Gọi một HS làm bảng lớp.

· Nhắc lại cách giải Tìm tỉ số.

GV chấm, chữa bài nếu HS làm sai nhiều, hoặc chưa hiểu.

2. 4. Củng cố dăn dò:

· Hệ thống bài.

· Hướng dẫn HS về nhà làm bài tập 3 sgk

· Nhận xét tiết học

1 HS lên bảng làm.

-Lớp nhận xét

-HS theo dõi.

HS đọc ví dụ trong sgk. Nêu nhận xét (sgk)

-HS làm bài toán trong sgk theo hướng dẫn của GV.

-Nhắc lại cách giải.

.

HS lần lượt làm các bài tập trong sgk

-HS làm vở, và bảng nhóm BT1

Nhận xét, chữa bài.

-HS làm vở nhận xét chữa bài trên bảng lớp.

-HS nhắc lại 2 cách giải toán quan hệ tỉ lệ

Đánh giá bài viết
2 522
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán học 5

    Xem thêm