Giáo án Toán lớp 5 bài 67: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 67: Luyện tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 65: Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000...

Giáo án Toán lớp 5 bài 66: Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân

Giáo án Toán lớp 5 bài 68: Chia một số tự nhiên cho một số thập phân

I. Mục đích yêu cầu:

  • Củng cố cách chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên, mà thương tìm được là một số thập phân.
  • Vận dụng giải toán có lời văn.
  • GD tính cẩn thận, trình bày khoa học.

II.Đồ dùng: Bảng phụ, bảng con

III.Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ:- Gọi HS lên bảng làm bài tập 1 tiết trước.

-Gọi một số HS nhắc quy tắc chia tiết trước.

2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Giới thiệu, nêu yêu cầu

Hoạt động 2: Tổ chức cho HS làm các bài luyện tập:

Bài 1: Hướng dẫn HS làm, yêu cầu HS làm vở, gọi HS lên bảng chữa bài, nhận xét, thống nhất kết quả đúng.

Đáp án:

a)5,9:2 +13,6 =2,95+13,6 =16,55;

b)35,04 :4 – 6,87 = 8,76 - 6,87 = 1.89

c)167:25 :4 = 6,68 :4 =1,67

d)8,76 x 4 :8 =75,04 : 8 =9,38

Bài 3,4: Hướng dẫn khai thác đề. Yêu cầu HS làm vào vở,2 HS làm bảng nhóm chữa bài

Bài3: Bài giải:

Chiều rộng hình chữ nhật là: 25:5 x2 =10(m)

Chu vi hình chữnhật là: (25+10) x 2 = 70(m)

Diện tích hình chữ nhật là: 10 x25 =250(m2)

Đáp số:70m,250m2

Bài4: Bài giải

Trong 1 giờ xe máy đi được là: 93 : 3 = 31(km)

Trong 1 giờ ô tô đi được là: 103 : 2= 51,5(km)

Mỗi giờ ô tôi đi nhiều hơn xe máy là: 51,5 -31 =19,5(km)

Đáp án: 19,5km

Hoạt động cuối: Hệ thống bài

· Dặn HS về nhà làm bài 2 trong sgk vào vở.

· Nhận xét tiết học.

-5HS lên bảng làm bài. Lớp nhận xét, bổ sung.

-Một số HS nhắclại quy tắc.

-HS theo dõi, nhắc lại.

-HS làm vào vở,chữa bài trên bảng thống nhất kết quả.

-HS làm bài vào vở, chữa bài trên bảng nhóm, thống nhất kết quả.

Nhắc lại cách chia.

Đánh giá bài viết
2 249
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán học 5

    Xem thêm