Giáo án Toán lớp 5 bài 2: Tính chất cơ bản của phân số

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 2: Tính chất cơ bản của phân số bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 1: Khái niệm về phân số

Giáo án Toán lớp 5 bài 3: So sánh hai phân số

I. Mục đích yêu cầu:

  • Biết tính chất cơ bản của phân số vận dụng tính chất cơ bản của phân số để rút gọn phân số và quy đồng mẫu số các phân số (trường hợp đơn giản).
  • Rèn kĩ năng làm các bài tập về rút gọn và quy đồng phân số.
  • GD tính cẩn thận, trình bày khoa học.

II. Đồ dùng:

  • -GV: Bảng phụ
  • -HS: Bảng con

III. Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ :- Kiểm tra toàn lớp

+GV đọc cho HS viết một số phân số vào bảng con. Gọi một số học sinh đọc lại và nêu tử số và mẫu số của các phân số vừa viết.

+Viết phân số có giá trị bằng 1.

+Viết phân số có giá trị bằng 0.

+Viết thương dưới dạng phân số và ngược lại.

+Viết số tự nhiên dưới dạng phân số.

2. Bài mới:.

Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2.Củng cố kiến thức: Lần lượt tổ chức hướng dẫn cho HS theo các bước tr5 sgk:

-Nhắc lại tính chất cơ bản của phân số (sgk), lấy ví dụ, yêu cầu hs lấy ví dụ.

-Nêu ứng dụng tính chất cơ bản của phân số để rút gọn và quy đồng theo các ví dụ tr5 sgk. Yêu cầu HS lấy ví dụ.

· GV chốt ý nhắc lại tính chất cơ bản của phân số, cách rút gọn, quy đồng phân số.

Hoạt động 3 Luyện tập

Lần lượt tổ chức cho HS làm các bài tập trong sgk tr6:

Bài 1, 2: Hướng dẫn HS làm.Chia 3 tổ, mỗi tổ làm 1 phép tính vào vở,gọi đại diện tổ lên bảng làm, nhận xét chữa bài.

Ø Hỗ trợ: ý b bài tập 2 khuyến khích HS làm theo cách đơn giản: Quy đồng trường hợp mẫu số này chia hết cho mẫu số kia.

Bài 3:GV treo bảng phụ ghi các phân số bài 3, tổ chức cho các tổ thi nối các phân số bằng nhau nhanh và đúng nhất. GV nhận xét tuyên dương tổ thắng cuộc.

Hoạt động cuối: *Hệ thống bài

*Dăn HS về nhà làm các bài tập trong vở bài tập

*Nhận xét tiết học.

-HS viết phân số vào bảng con.

Đọc và nêu tử số và mẫu số của các phân số trên bảng con.

-Học sinh theo dõi ví dụ,nhắc lại tính chất cơ bản của phân số.

-HS lấy ví dụ.

HS làm bài tập 1, 2 vào vở, nhận xét bài trên bảng,chữa bài đúng vào vở.

-HS thi tìm các phân số bằng nhau.

Nhắc lại tính chất cơ bản của phân số, cách rút gọn và quy đồng phân số.

Đánh giá bài viết
1 1.057
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 5

Xem thêm