Giáo án Toán lớp 5 bài 55: Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 55: Nhân một số thập phân với một số tự nhiên bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 53: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5 bài 54: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 5 bài 56: Luyện tập chung

I. Mục đích yêu cầu:

1. Biết cách nhân một số thập phân với một số tự nhiên

2. Vận dụng giải toán nhân số thập phân với số tự nhiên.

3. GD tính cẩn thận, trình bày khoa học.

II. Đồ dùng:

  • Bảng phụ
  • Bảng nhóm.

III. Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ: Gọi 1 HS Lên bảng làm bài tập 4 tiết trước.

GV nhận xét, chữa bài.

2. Bài mới:.

Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Giới thiệu,nêu yêu cầu

Hoạt động2: Tổ chức hướng dẫn HS thực hiện các ví dụ trang55, 56 sgk.

+Vẽ hình VD1 vào bảng phụ. Hướng dẫn HS khai thác đề rồi giải.

+Hướng dẫn HS đặt tính và tính.

+GV chốt ý, yêu cầu HS đọc cách thực hiện phép nhân trang 56sgk.

Hoạt động 3:Tổ chức cho HS làm bài luyện tập

Bài 1: Tổ chức cho HS làm vở, gọi 4 HS lên làm bảng lớp, nhận xét chữa bài.

Đáp án đúng:

a) 2,5 b) 4,18 c) 0,256 d) 6,8

× 7 × 5 × 8 × 15

17,5 20,9 2,048 102

Bài 3: Tổ chức cho HS làm vở. Một HS làm bảng nhóm. Chấm nhận xét, chữa bài.

Bài giải:

Trong 4 giờ ô tô đó đi được là: 42,6 × 4 =170,4(km)

Đáp số:170,4 km

Hoạt động cuối:

· Hệ thống bài

· Dặn HSvề nhà làm bài tập 2 vào vở.

· Nhận xét tiết học.

-1 HS làm trên bảng lớp. Lớp nhận xét chữa bài

- HS lần lượt thực hiện các ví dụ trong sgk. Nêu nhận xét. Đọc cách thực hiện phép nhân trong sgk.

-HS làm vở,nhận xét chữa bài trên bảng lớp.

-HS lảm vở, chữa bài trên bảng nhóm.

-Nhắc lại cách thực hiện phép nhân.

Đánh giá bài viết
1 1.236
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 5

Xem thêm