Giáo án Toán lớp 5 bài 17: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 17: Luyện tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 15: Ôn tập bổ sung về giải toán

Giáo án Toán lớp 5 bài 16: Ôn tập bổ sung về giải toán

Giáo án Toán lớp 5 bài 18: Ôn tập bổ sung về giải toán

I. Mục đích yêu cầu:

  • HS Biết giải dạng toán này bằng phương pháp rút về đơn vị hoặc tìm tỉ s
  • GD tính cẩn thận, trình bày khoa học.

II. Đồ dùng:

  • GV: Bảng phụ
  • HS: bảng nhóm

III. Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ:- Kiểm tra bài ở nhà của toàn lớp

+Gọi 1 HS lên bảng làm bài 2 tiết trước.

-Nhận xét. ghi điểm

2. Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu, nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2. Củng cố kiến thức: Lần lượt tổ chức hướng dẫn cho HS làm các bài tập tr19-20sgk

Bài 1(tr19 sgk): Gọi HS đọc yêu cầu của bài. Hướng dẫn HS khai thác đề bài:

+Bài toán yêu cầu gì?

+Muốn biết giá tiền 30 quyển vở thì phải biết cái gì?

+Muốn tính giá tiền 1 quyển vở làm thế nào?

Cho HS tóm tắt làm bài vào vở. 1 HS làm bài vào bảng nhóm. Nhận xét bài trên bảng nhóm. GV nhận xét bổ sung.

· Nhấn mạnh đây là cách giải bằng phương pháp rút về đơn vị.

Bài 3(tr 20 sgk): GV gọi HS đọc thầm bài toán, dùng bút chì gạch dưới những sự kiện chính của bài toán. Thảo luận nhóm đôi tìm cách giải. Làm bài vào vở! HS làm bảng nhóm.

GV chấm vở, chấm chữa bài trên bảng nhóm:

Bài giải:

Một ô tô chở được số HS là:

120:3 = 40 (học sinh)

Để chở 160HS cần dùng số xe là:

160:40 = 4 (ô tô)

Đáp số: 4 ô tô

Hoạt động cuối:

· Hệ thống bài

· Hướng dẫn HS về nhà làm các bài 2, 4 trong sgk

· Nhận xét tiết học

-1 HS lên bảng làm. Lớp nhận xét bổ sung.

Học sinh đọc đề toán, làm bài vào vở, nhận xét bài trên bảng nhóm.

HS tìm hiểu yêu cầu bài. thảo luận tìm phương pháp giải. Làm bài vào vở, bảng nhóm. Chữa bài.

HS nhắc lại 2 cách giải toán tỉ lệ.

Đánh giá bài viết
1 360
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 5

Xem thêm