Giáo án Toán lớp 5 bài 65: Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000...

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 65: Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000... bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 63: Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

Giáo án Toán lớp 5 bài 64: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5 bài 66: Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân

I. Mục đích yêu cầu:

1. Biết chia một số thập phân cho 10,100, 1000,…

2. Vận dụng giải bài toán có lời văn.

3. GD tính cẩn thận, trình bày khoa học.

II. Đồ dùng: Bảng phụ, bảng nhóm.

III. Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ : Gọi 1 HS Lên bảng làm bài tập 2 tiết trước.

GV nhận xét, chữa bài.

2. Bài mới:.

Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Giới thiệu, nêu yêu cầu

Hoạt động2: HDHS làm các ví dụ sgk, nêu nhận xét.

Gv chốt ý, rút nhận xét (sgk/ 66) Cho HS đọc lại nhận xét.

Hoạt động 3: Tổ chức cho HS làm các bài luyện tập..

Bài 1: Tổ chức cho HS nhẩm lần lượt ghi nhanh kết quả vào bảng con. Nhận xét, thống nhất kết quả. Gọi một số HS nêu cách nhẩm.

a) 43,2:10 = 4,32; 0,65:1 = 0,065;

432,9:100 = 4,329; 13,96 : 1000 = 0,01396

b)23,7 : 10 =2,37; 2,07 : 10 = 0. 207;

2,23 : 100 = 0,0223; 999,8 : 1000 = 0,9998

Bài 2:Tổ chức cho HS làm vở ý a,b,2 HS làm bảng. Nhận xét bài trên bảng,thống nhất kết quả:

a) 12,9 :10 = 12,9 x 0,1 ; b)123,4:100 = 123,4 x 0,01.

Bài3: Tổ chức cho HS làm vào vở, một HS làm bảng nhóm. Chấm vở, nhận xét, chữa bài trên bảng nhóm.

Bài gải:

Số gạo lấy ra là:537,25 : 10 = 53,725(kg)

Số gạo còn lại trong kho là:537,25 -53,725 = 483,525(kg)

Đáp số: 483,525 kg

Hoạt động cuối:Hệ thống bài

· Dặn HSvề nhà làm các ý còn lại của bài tập 2 vào vở.

· Nhận xét tiết học.

-1 HS làm trên bảng lớp. Lớp nhận xét chữa bài

-HS thực hiện các ví dụ trong sgk.

Đọc lại nhận xét trong sgk.

-HS làm bảng con, nhận xét, nêu cách nhẩm.

-HS làm vở, nhận xét chữa bài trên bảng.

-HS làm vở nhận xét chũa bài trên bảng nhóm.

-Nhắc lại nhận xét trong sgk.

Đánh giá bài viết
1 743
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 5

Xem thêm