Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giáo án Toán lớp 5 bài 98: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 98: Luyện tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 96: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5 bài 97: Diện tích hình tròn

Giáo án Toán lớp 5 bài 99: Luyện tập chung

I. Mục đích yêu cầu:

1. Củng cố cách tính diện tích hình tròn.

2. Vận dụng làm các bài tập tính diện tích hình tròn khi biết bán kính và chu vi của hình tròn đó.

3. GD tính cẩn thận, trình bày khoa học.

II. Đồ dùng:

  • Bảng nhóm
  • Bảng con

III. Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ: YCHS lên bảng làm Bài tập 1c, 2c tiết trước.

-Kiểm tra vở bài tập ở nhà của HS

-GV nhận xét, chữa bài.

2. Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2 Hướng dẫn HS các bài tập luyện tập.

Bài 1: Tổ chức cho HS lần lượt làm vào bảng con. Nhận xét, thống nhất kết quả.

Đáp án đúng: Diện tích của các hình tròn là:

a) 6 x6 x 3,14 =113,04cm2

b) 0,35 x0,35 x 3,14 =0,38465dm2

Bà i 2: Hướng dẫn HS làm, yêu cầu HS làm vào vở. Một HS làm bảng nhóm. Chấm, chữa bài.

Bài giải:

Bán kính của hình tròn là:

6,28 : 3,14 : 2 =1cm

Diện tích của hình tròn là:

1 x1 x 3,14 = 3,14cm2

Đáp số: 3,14 cm2

Hoạt động cuối:Hệ thống bài

· Dặn HS về nhà làm bài tập 3 sgk vào vở.

· Nhận xét tiết học.

2 HS lên bảng làm. lớp nhận xét, chữa bài.

-HS làm vào vở chữa bài trên bảng lớp.

-HS làm vở, một HS làm bảng, nhận xét, thống nhất kết quả.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
4
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán học 5

    Xem thêm