Giáo án Toán lớp 5 bài 72: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 72: Luyện tập chung bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 70: Chia một số thập phân cho một số thập phân

Giáo án Toán lớp 5 bài 71: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5 bài 73: Luyện tập chung

I. Mục đích yêu cầu:

  • Củng cố thực hiện các phép tính với số thập phân, so sánh số thập phân.
  • Vận dụng để tìm x
  • GD tính cẩn thận, trình bày khoa học.

II. Đồ dùng:

  • Bảng phụ
  • Bảng con, bảng nhóm

III. Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ:- Gọi HS lên bảng làm bài tập 4 tiết trước.

+GV nhận xét ghi điểm.

2.Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Giới thiệu, nêu yêu cầu

Hoạt động 2: Tổ chức cho HS làm các bài luyện tập:

Bài 1: Tổ chức cho HS làm vào vở 3 ý đầu. Gọi một HS làm bài trên bảng. Nhận xét, chữa bài.

Đáp án

a)400 + 50 +0,07 = 450 + 0,07 =450,07

b)30 + 0,5 + 0.04 =30,5 + 0,04 = 30,54

c)100 + 7 + =107 + 0,08 =107,08

Bài 2: Tổ chức cho HS dùng bút chì điền vào sgk, một HS làm bảng phụ. Nhận xét chữa bài.

Đáp án: 4>4,35 14,09>14

Bài 4: Hướng dẫn HS làm, yêu cầu HS làm vở. Gọi HS lên bảng chữa bài nhận xét, thống nhất kết quả.

Đáp án:a) 0,8 × X =1,2 x10 b)210: X =14,92 – 6,52

0,8 × X = 12 210:X = 8,4

X = 12:0,8 X = 210 :8,4

X = 15 X = 25

Hoạt động cuối: Hệ thống bài

· Dặn HS về nhà làm bài 1d và bài 3 trong sgk vào vở.

· Nhận xét tiết học.

-1HS lên bảng làm bài. Lớp nhận xét, bổ sung

-HS làm vở, chữa bài thống nhất kết quả.

-HS làm sgk. Chữa bài trên bảng phụ.

-HS làm vở. Chữa bài trên bảng.

Đánh giá bài viết
1 327
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 5

Xem thêm