Giáo án Toán lớp 5 bài 77: Giải toán về tỉ số phần trăm

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 77: Giải toán về tỉ số phần trăm bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 75: Giải toán về tỉ số phần trăm

Giáo án Toán lớp 5 bài 76: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5 bài 78: Luyện tập

I. Mục đích yêu cầu:

  • Biết tìm tỉ số phần trăm của một số.
  • Vận dụng để giải bài toán đơn giản về tìm giá trị một số phần trăm của một số.
  • GD tính cẩn thận, trình bày khoa học.

II. Đồ dùng:

  • Bảng phụ
  • Bảng con, bảng nhóm

III. Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ:- Gọi HS lên bảng làm bài tập 4 tiết trước.

+GV nhận xét ghi điểm.

2. Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Giới thiệu, nêu yêu cầu

Hoạt động 2: Tìm 52,5% của 800 qua ví dụ a trong sgk. Nhận xét (sgk) cho HS nhắc lại nhận xét (tr76sgk)

+Hướng dẫn HS làm bài toán b trong sgk. (trang 77)

Hoạt động 3 Tổ chức cho HS làm các bài luyện tập:

Bài 1: HS làm vào vở. Gọi một HS làm bài trên bảng. Nhận xét, chữa bài.

Bài giải:

Số học sinh 10 tuổi là:

32 × 75 : 100 = 24 (học sinh)

Số HS 11 tuổi là:

32 – 24 = 8 (học sinh)

Đáp số: 8 học sinh.

Bài2: HS làm vào vở, một HS làm vào bảng nhóm. Chấm vở, chữa bài trên bảng nhóm.

Bài giải:

Số tiền tiết kiệm sau một tháng là:

5000000 : 100 × 0,5 = 25000 (đồng).

Tổng số tiền gửi và số tiến lãi sau một tháng là:

5000000 + 25000 = 5025000 (đồng)

Đáp số: 5025000 đồng

Hoạt động cuối: Hệ thống bài

· Dặn HS về nhà làm bài 3 trong sgk vào vở.

· Nhận xét tiết học.

-1HS lên bảng làm bài. Lớp nhận xét, bổ sung

HS thực hiện ví dụ và bài toán mẫu trong sgk.

-HS làm sgk. Chữa bài trên bảng .

-HS làm vở. Chữa bài trên bảng nhóm, thống nhất kết quả.

Đánh giá bài viết
2 553
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán học 5

    Xem thêm