Giáo án Toán lớp 5 bài 149: Ôn tập về đo thời gian

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 149: Ôn tập về đo thời gian bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 147: Ôn tập về đo thể tích

Giáo án Toán lớp 5 bài 148: Ôn tập về diện tích và thể tích

Giáo án Toán lớp 5 bài 150: Phép cộng

I. Mục đích yêu cầu:

  • Quan hệ giữa một số đơn vị đo thời gian. Viết số đo thời gian dưới dạng số thập phân. Chuyển đổi số đo thời gian. Xem đồng hồ.
  • HS làm được các bài tập 1, 2 (cột 1), 3. HS khá giỏi lamg được cả các phần còn lại.
  • Giáo dục HS ý thức tích cực trong học tập.

II. Đồ dùng dạy học

  • Bảng con, bảng phụ.
  • Định hướng phương pháp, hình thức tổ chức dạy học: Vấn đáp, gợi mở; thực hành, thảo luận nhóm, cá nhân.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

A. Kiểm tra bài cũ:

- Cho HS nêu tên các đơn vị đo thời gian đã học. GV nhận xét.

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài: - Ghi bảng.

2. Vào bài:

- Thế kỉ, năm, tháng, tuần lễ, ngày, giờ, phút, giây.

Bài tập 1 (156):

- Mời 1 HS nêu yêu cầu.

- Cho HS làm vào bảng con.

- Cả lớp và GV nhận xét.

*Bài tập 2 (156):

- Mời 1 HS đọc yêu cầu.

- GV hướng dẫn HS làm bài.

- Cho HS làm bài vào nháp, sau đó gọi HS khá giỏi nêu kết quả.

- Cả lớp và GV nhận xét.

Bài tập 3 (157):

- Mời 1 HS nêu yêu cầu.

- Cho HS làm bài vào vở. HS trình bày. Cả lớp và GV nhận xét.

*Bài tập 4 (157):

- Mời 1 HS nêu yêu cầu.

- Mời HS nêu cách làm.

- Mời 1 HS khá nêu kết quả.

+ Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a. 1 thế kỉ = 100 năm

1 năm = 12 tháng, ...

b. 1 tuần có 7 ngày

1 ngày = 24 giờ, ...

* Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a. 2 năm 6 tháng = 30 tháng

3 phút 40 giây = 220 giây

1 giờ 15phút = 75 phút

2 ngày 2giờ = 50 giờ

*b. 28 tháng = 2 năm 4 tháng; 2giờ 24 phút

150 giây = 2 phút 30 giây; 2 ngày 6 giờ

*c. 60 phút = 1giờ; 30 phút =1/2 giờ = 0,5 giờ

45 phút = giờ = 0, 75giờ;

6 phút = 1/10 giờ = 0,1 giờ, ...

Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Lần lượt là:

- Đồng hồ chỉ: 10giờ; 6giờ 5phút

9giờ 43phút; 1giờ 12phút.

*Kết quả:

Khoanh vào B

Đánh giá bài viết
1 1.104
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 5

Xem thêm