Giáo án Toán lớp 5 bài 73: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 73: Luyện tập chung bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 71: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5 bài 72: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 5 bài 74: Tỉ số phần trăm

I. Mục đích yêu cầu:

1. Củng cố cách thực hiện các phép tính với số thập phân

2. Vận dụng tính giá trị biểu thức và giải toán có lời văn.

3. GD tính cẩn thận, trình bày khoa học.

II. Đồ dùng:

  • Bảng phụ
  • Bảng con

III. Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ:-Yêu cầu HS lên bảng làm Bài tập 4 tiết trước.

-Kiểm tra vở bài tập ở nhà của HS

-GV nhận xét, chữa bài.

2. Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Giới thiệu, nêu yêu cầu

Hoạt động 2: Hướng dẫn HS các bài tập luyện tập.

Bài 1: Cho HS ý a, b, c vào vở; gọi 3 HS lên bảng chữa bài. Nhận xét, thống nhất kết quả.

Đáp án đúng:

Bà i 2: Tổ chức cho HS làm vở ý a, một HS làm trên bảng lớp. Nhận xét, chữa bài.

(128,4 – 73,2):2,4-18,32 = 55,2 :2,4 -18,2=23-18,2 =4,8

Bài3:Hướng dẫn HS khai thác đề, tổ chức cho HS làm bài vào vở,một HS làm bảng nhóm. Chấm, nhận xét, chữa bài.

Bài giải:

120 l dầu thì chạy được trong thời gian là:

120 :0,5 = 240(l)

Đáp số:240 lít.

Hoạt động cuối: Hệ thống bài

· Dặn HS về nhà làm bài tập 4 sgk vào vở.

· Nhận xét tiết học.

1HS lên bảng làm, lớp nhận xét, chữa bài.

-HS làm vào vở. chữa bài trên bảng lớp.

-HS làm vở, một Hs làm bảng, nhận xét, thống nhất kết quả.

-HS làm vở, chữa bài trên bảng nhóm.

Đánh giá bài viết
1 280
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 5

Xem thêm