Giáo án Toán lớp 5 bài 61: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 61: Luyện tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 59: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5 bài 60: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5 bài 62: Luyện tập chung

I. Mục đích yêu cầu:

1. Củng cố cộng, trừ, nhân các số thập phân.

2. Nhân một số thập phân với tổng hai số thập phân.

3. GD: Tính cẩn thận, trình bày sạch đẹp, khoa học.

II. Đồ dùng: Bảng phụ.

III. Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ: Gọi 1 HS lên bảng làm bài 3 tiết trước.

+GV nhận xét gọi một số HS nhắc lại cách làm.

2. Bài mới:

2. 1. Giới thiệu bài: Giới thiệu bài, nêu yêu cầu tiết học.

2. 2. Hướng dẫn HS làm các bài luyện tập:

Tổ chức cho học sinh lần lượt làm các bài tập tr61,62sgk.

Bài 1: Tổ chức cho HS làm vào vở.. Gọi 3 HS lên bảng chữa bài. GV Nhận xét chữa bài

-Bài 2: Yêu cầu HS nhẩm điền kết quả vào sgk. Gọi 1 số HS nêu kết quả và nêu cách nhẩm.. GV nhận xét, bổ sung

a)78,29 ×10=782,9 b) 265,307×100=256307

c) 0,68×10 =6,8

78,29 × 0,1=7,829 265,307×0,01=2,65307

0,68 ×0,1 =0,068

Bài 4: Hướng dẫn cho HS làm ý a. Yêu cầu HS tính điền kết quả vào sgk. Một HS làm vào bảng phụ nêu nhận xét, cho HS nhắc lại nhận xét.

· Nhận xét: (a+b) × c = a×c + b ×c

2. 4. Củng cố dăn dò

· Hệ thống bài.

· Yêu cầu HS về nhà làm ý b, d bài 4 trong sgk.

· Nhận xét tiết học.

1HS lên bảng làm. Lớp nhận xét chữa bài.

-HS làm vở. Chữa bài trên bảng lớp.

-HS làm,đọc kết quả.

-HS làm, nêu nhận xét.

Đánh giá bài viết
2 217
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 5

Xem thêm