Giáo án Toán lớp 5 bài 56: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 56: Luyện tập chung bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 54: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 5 bài 55: Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

Giáo án Toán lớp 5 bài 57: Luyện tập

I. Mục đích yêu cầu:

1. Củng cố cách cộng, trừ, nhân số thập phân

2. Vận dụng nhân một số thập phân với một tổng hai số thập phân.

3. GD: Tính cẩn thận, trình bày sạch đẹp, khoa học.

II. Đồ dùng: Bảng phụ, bảng nhóm.

III. Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ: Gọi HS lên bảng làm bài tập 3 tiết trước.

+Kiểm tra vở ,nhận xét,nhận xét chữa bài trên bảng.

2. Bài mới:

2. 1. Giới thiệu bài:Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học.

2. 2. Tổ chức cho HS làm các bài luyện tập:

Bài 1: Tổ chức cho HS làm bài vào vở, một HS làm bảng nhóm. Nhận xét, chữa bài thống nhất kết quả

Đáp án đúng:

a)375,86 b) 80,475 c) 48,16

+ 29,05 ‾‾ 26,827 × 3,4

409,91

Bài 2: Tổ chức cho HS làm vở. Gọi 4 HS lên bảng chữa bài. Nhận xét, thống nhất kết quả.

· Đáp án đúng:

10,4dm = 104cm; 12,6m = 1260cm ;

0,856m =865cm; 5,75dm = 57,5cm

2. 4. Củng cố dăn dò

· Hệ thống bài.

· Yêu cầu HS về nhà làm bài 3 trong sgk.

· Nhận xét tiết học.

1HS lên bảng làm bài tập 3 tiết trước. Nhận xét, chữa bài.

.

-HS thực hiện các ví dụ trong sgk.

-Nêu nhận xét. Nhắc lại quy tắc nhân nhẩm trong sgk.

-HS làm bảng con, vở, bảng nhóm. Chữa bài thống nhất kết quả.

HS làm vở. Chữa bài trên bảng lớp.

- Nhắc lại quy tắc nhân trong sgk.

Đánh giá bài viết
1 88
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 5

Xem thêm