Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giáo án Toán lớp 5 bài 154: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 154: Luyện tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 152: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5 bài 153: Phép nhân

Giáo án Toán lớp 5 bài 155: Phép chia

I. Mục đích yêu cầu:

1. Củng cố về ý nghĩa của phép nhân, quy tắc nhân một tổng với một số.

2. Vận dụng thực hành tính giá trị biểu thức, giải toán.

3. GD tính cẩn thận, trình bày khoa học.

II. Đồ dùng

  • Bảng phụ
  • Bảng nhóm

III. Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ: HS làm cột 2 bài tập 1 tiết trước.

-GV nhận xét.

2. Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Giới thiệu, nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Tổ chức cho HS làm bài tập luyện tập.

Bài 1 : Tổ chức cho HS thi làm nhanh theo tổ. gọi đại diện tổ làm trên bảng. Nhận xét, chữa bài:

Lời giải:

a)6, 75kg +6, 75kg +6, 75kg= 6, 75 kg x3 =20, 25 kg

b)7, 14m2 +7, 14m2+7, 14m2 x3 =7, 14m2 x(1+1 +3) =7, 14m2x5 =35,7m2

c)9,26dm3 x 9 +92, 6dm3 =9,26m3 x (9+1) = 9,26dm3 x10 =92,6dm3

Bài 2: Tổ chức HS làm vở, 2 HS làm bảng

Lời giải: a) 3,125 + 2,075 x2 =3, 125 +4,15 = 7,275

b)(3,125 + 2,075) x 2 =5,2 x2 =10,4

Bài 3: Tổ chức cho HS làm vở, một hS làm bảng nhóm. Chấm chữa bài.

Bài giải:

Số dân của nước ta tăng thêm trong năm 2001 là:

77515000 :100 x 1,3 = 1007695 (người)

Số dân nước ta tính đến cuối năm 2001 là:

77515000 +1007695 = 78522695 (người)

Đáp số: 78522695 (người)

Hoạt động cuối:

· Hệ thống bài.

· Hướng dẫn HS về nhà làm bài 4 sgk

· Nhận xét tiết học.

3 HS lên bảng làm. , Nhận xét, bổ sung.

-HS làm bảng phụ, chữa bài.

HS làm vở, chữa bài trên bảng.

-HS làm vở, chữa bài trên bảng nhóm.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán học 5

    Xem thêm