Giáo án Toán lớp 5 bài 106: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 106: Luyện tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 104: Hình hộp chữ nhật, hình lập phương

Giáo án Toán lớp 5 bài 105: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Giáo án Toán lớp 5 bài 107: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương

I. Mục đích yêu cầu:

  • Biết tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.
  • Vận dụng để giải một số bài toán đơn giản.
  • GD: Tính cẩn thận, trình bày sạch đẹp, khoa học.

II. Đồ dùng: Bảng phụ, bảng nhóm.

III. Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1.Bài cũ: Gọi HS lên bảng làm bài tập 2 tiết trước.

+Kiểm tra vở, nhận xét, nhận xét chữa bài trên bảng.

2. Bài mới:

2.1. Giới thiệu bài: Giới thiệu bài, nêu yêu cầu tiết học.

2.2. Tổ chức cho HS làm các bài luyện tập:

Bài 1: Tổ chức cho HS làm bài 1 vào vở. 2 HS làm trên bảng lớp. Nhận xét chữa bài.

Bài giải:

a)Đổi 1,5 m= 15 dm

Diện tích xung quanh là: (25+15) x2 x 18= 1440d m2

Diện tích toàn phần là: 25 x 15 x2 + 1440 = 2190d m2

b)Diện tích xung quanh là (+)x 2 x = m2

Diện tích toàn phần: x x2 + = m2

Đáp số: a) 1440dm2 và 2190 dm2

b) m2 m2

Bài 2: Tổ chức cho HS Làm vào vở,một HS làm bảng nhóm. Chấm, nhận xét, chữa bài.

Bài giải:

a) Đổi 8dm m= 0,8 m

Diện tích xung quanh là: (1,5+0,6) x2 x 0,8= 3,36 m2

Diện tích quét sơn là: 1,5 x 0,6 + 3,36 = 4,26 m2

Đáp số: 4,26 m2

2.4.Củng cố dăn dò

· Hệ thống bài.

· Yêu cầu HS về nhà làm bài 3 trong sgk.

· Nhận xét tiết học.

-HS lên bảng làm bài tập 2 tiết trước. Nhận xét, chữa bài.

-HS làm vở,chữa bài trên bảng.

HS làm bài vào vở, nhận xét chữa bài trên bảng nhóm.

Nhắc lại cách tính diện tích xungh quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.

Đánh giá bài viết
1 355
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 5

Xem thêm