Giáo án Toán lớp 5 bài 28: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 28: Luyện tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 26: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5 bài 27: Hécta

Giáo án Toán lớp 5 bài 29: Luyện tập chung

I. Mục đích yêu cầu:

1. HS biết tên gọi, kí hiệu và mối quan hệ của các đơn vị đo diện tích đã học.

2. Chuyển đổi các đơn vị đo diện tích, giải các bài toán có liên quan đến diện tích.

3. GD tính cẩn thận, trình bày khoa học.

II. Đồ dùng:

  • Bảng phụ
  • Bảng nhóm

III. Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ:

-Gọi 1 HS lên bảng làm bài 4 tiết trước.

-Kiểm tra vở bài tập ở nhà của HS

-GV nhận xét bài trên bảng lớp, ghi điểm.

2. Bài mới:.

Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Giới thiệu, nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2. Hướng dẫn Luyện tập

-Lần lượt tổ chức cho HS làm các bài tập trong sgk tr30:

Bài 1: Cho HS làm một số của ý a, một số của ý b vào bảng con, nhận xét chữa bài. Các số còn lại cho HS làm vào vở. Gọi HS chữa bài trên bảng.

Đáp án:

a)5ha = 50000m2; 2km2 = 2000000m2

b) 400dm2 = 4m2; 15dm2 = 15m2;70000cm2 =7m2

Bài 2: Cho HS dùng bút chì điền dấu vào sgk. Gọi một HS lên bảng chữa bài trên bảng lớp:

Đáp án: 2m29dm2 >29dm2; 790 ha =79km2;

8dm25cm2 < 810 cm2;4cm25mm2 = 4cm2

Bài 3: Hướng dẫn khai thác đề toán. Tổ chức cho HS làm vào vở. 1 HS làm bảng nhóm. Chấm vở, chữa bài trên bảng nhóm.

Bài giải: Diện tích căn phòng là:

6 x 4 = 24 (m2).

Số tiền mua gỗ để lát sàn cả căn phong đó là:

280000 x 24 = 6720000 (đồng)

Đáp án: 6720000 đồng

Hoạt động cuối:

· Hệ thống bài

· Dặn HS về nhà làm ý c bài tập 1, bài tập4 sgk tr30.

· Nhận xét tiết học.

-1HS lên bảng. làm bài.

-Lớp nhận xét bổ sung.

HS làm ý a, ýb vào bnảg con và vở, chữa bài, thống nhất ý đúng.

-HS dùng bút chì điền vào sgk. Chữa bài trên bảng lớp.

HS đọc đề bài. Khai thác đề toán.

-HS làm bài vào vở.

NX bài trên bảng nhóm.

Chữa bài thống nhất kết quả.

Nhắc lại bảng đơn vị đo diện tích.

Đánh giá bài viết
1 398
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán học 5

    Xem thêm