Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giáo án Toán lớp 5 bài 167: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 167: Luyện tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 165: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5 bài 166: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5 bài 169: Luyện tập chung

I. Mục đích yêu cầu:

1. Củng cố về giải toán có nội dung hình học.

2. Thực hành giải toán có nội dung hình học.

3. GD tính cẩn thận, trình bày khoa học.

II. Đồ dùng

  • GV: Bảng phụ.
  • HS: bảng con, bảng nhóm

III. Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ : -Gọi HS làm bài tập 3 tiết trước.

+GV nhận xét, chữa bài.

2. Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Giới thiệu, nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2: Tổ chức cho HS làm bài lyện tập

Bài 1: Hướng dẫn HS làm bài vào vở, gọi hS lên bảng chữa bài, nhận xét, chữa bài:

Bài giải

Chiều rộng của nền nhà là:

8:4 x 3= 6m

Diện tích cuả nền nhà là:

8 x 6 = 48 m2(Hay 4800dm2)

Diện tích một viên gạch là: 4 x4 = 16 dm2

Số viên gạch để lát nền là:

4800 : 16 = 300 viên

Giá tiền mua gach để lát nền là:

20000 x 300 = 6000000 đ

Đáp số : 6000000 đồng

Bài3: Hướng dẫn cho HS làm. tổ chức cho HS làm (ý a, b) vở, một HS làm bảng nhóm. Chấm, chữa bài.

Bài giải:

a)Chu vi của hình chữ nhật là

(28 + 84 ) x2 = 224 cm

b)Diện tích của hình thang là:

(84+ 28) x 28 : 2 = 1568 cm2

Đáp số: a) 224cm; b) 1568 cm2

Hoạt động cuối:

· Hệ thống bài

· Dặn HS về nhà làm bài 2 sgk vào vở.

· Nhận xét tiết học.

-HS lên bảng làm bài. Lớp nhận xét.

-HS làm bài vào vở. Chữa bài trên bảng.

-HS làm vở, một HS làm bảng nhóm. Chữa bài, thống nhất kết quả.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán học 5

    Xem thêm