Giáo án Toán lớp 5 bài 140: Ôn tập về phân số

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 140: Ôn tập về phân số bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 138: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 5 bài 139: Ôn tập về số tự nhiên

Giáo án Toán lớp 5 bài 141: Ôn tập về phân số

I. Mục đích yêu cầu:

  • Biết xác định phân số bằng trực giác; biết rút gọn, quy đồng mẫu số, so sánh các phân số không cùng mẫu số.
  • HS làm được các bài tập: 1, 2, 3 (a, b), BT4. HS khá, giỏi làm được cả BT5.
  • Giáo dục HS ý thức tíhc cực trong học tập.

II. Đồ dùng dạy học

  • Bảng con, bảng phụ.
  • Định hướng phương pháp, hình thức tổ chức dạy học: Vấn đáp, gợi mở, thực hành, thảo luận, nhóm, cá nhân.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

A. Kiểm tra bài cũ:

+ Nêu dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5 và 9? - GV nhận xét:

B. Bài mới

1. Giới thiệu bài: - Ghi bảng.

2. Vào bài:

Bài tập 1:

- Gọi HS nêu yêu cầu

- HS tự viết vào bảng con

- Gọi HS đọc nối tiếp các phân số vừa viết. GV nhận xét

- Phần b cho HS làm tương tự.

Bài tập 2 :

- HS nêu yêu cầu

+ Muốn rút gọn phân số ta làm như thế nào?

- Gọi lần lượt HS lên bảng dưới lớp làm vào vở.

- Cả lớp cùng Gv nhận xét.

* Bài tập 3:

- HS nêu yêu cầu

- Cho HS nhắc lại quy tắc quy đồng mẫu số hai phân số

- Gọi 3 HS lên bản dưới lớp làm vào nháp.

- GV cùng HS nhận xét.

Bài tập 4:

- Gọi HS nêu yêu cầu:

- Cho HS thi làm bài vào bảng nhóm. Đại diện các nhóm lên trình bày. GV nhận xét

* Bài 5:

- GV vẽ tia số lên bảng

- HS suy nghĩ làm bài miệng

- Phân số ở vạch giữa và là hoặc

- GV nhận xét giải thích.

4 HS nêu

a. Viết phân số chỉ phần đã tô màu:

+ Hình 1: + Hình 2:

+ Hình 3: + Hình 4:

b. Viết các hỗn số chỉ phần đã tô màu…

+ Hình 1: +Hình 2:

+ Hình 3: + Hình 4 :

Rút gọn các phân số:

Quy đồng mẫu số các phân số: a.

*

So sánh các phân số :

Đánh giá bài viết
3 719
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán học 5

    Xem thêm