Giáo án Toán lớp 5 bài 141: Ôn tập về phân số

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 141: Ôn tập về phân số bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 139: Ôn tập về số tự nhiên

Giáo án Toán lớp 5 bài 140: Ôn tập về phân số

Giáo án Toán lớp 5 bài 143: Ôn tập về số thập phân

I. Mục đích yêu cầu:

  • Biết xác định phân số; biết so sánh, sắp xếp các phân số theo thí tự.
  • HS làm được bài 1, 2, 4, 5a. HS khá giỏi làm được cả BT3 và các phần còn lại của BT5.
  • Giáo dục HS ý thức tích cực trong học tập.

II. Chuẩn bị:

  • Bảng nhóm.
  • Định hướng phương pháp, hình thức tổ chức dạy học: Vấn đáp, gợi mở; thực hành, thảo luận nhóm, cá nhân.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của trò

A. Kiểm tra bài cũ:

+ Cho HS nêu cách quy đồng mẫu số, so sánh các phân số khác mẫu số.

- GV nhận xét ghi điểm.

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài:

- GV nêu mục tiêu của tiết học.

2. Vào bài:

1 - 2 HS nêu lại quy tắc

Bài tập 1 (149):.

- Mời 1 HS đọc yêu cầu.

- GV hướng dẫn HS làm bài.

- Cho HS làm vào SGK.

- Mời 1 số HS trình bày.

- Cả lớp và GV nhận xét.

Bài tập 2 (149):

- Mời 1 HS nêu yêu cầu.

- Cho HS làm vào SGK.

- Mời 1 số HS trình bày.

- Cả lớp và GV nhận xét.

*Bài tập 3 (150):

- Mời 1 HS nêu yêu cầu.

- Mời HS nêu cách làm.

- Cho HS làm vào nháp, 1 HS khá lên bảng làm.

- Cả lớp và GV nhận xét.

Bài tập 4 (150):

- Mời 1 HS nêu yêu cầu.

- Cho HS làm vở.

- Mời 3 HS lên bảng chữa bài.

- Cả lớp và GV nhận xét.

*Bài tập 5 (150):

- Mời 1 HS nêu yêu cầu.

- Cho HS làm vào nháp.

- Mời HS khá nêu kết quả.

- Cả lớp và GV nhận xét.

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

+ Kết quả:

Khoanh vào D.

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

+ Kết quả:

Khoanh vào B.

*Tìm các phân số bằng nhau trong các phân số sau.

+ Kết quả:

So sánh các phân số.

Kết quả:

a.

* b.

Đánh giá bài viết
1 189
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 5

Xem thêm