Giáo án Toán lớp 5 bài 26: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 26: Luyện tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 24: Đề ca mét vuông - Héc tô mét vuông

Giáo án Toán lớp 5 bài 25: Mi li mét vuông - Bảng đơn vị đo diện tích

Giáo án Toán lớp 5 bài 27: Hécta

I. Mục đích yêu cầu:

1. Biết tên gọi, kí hiệu và mối quan hệ của các đơn vị đo diện tích.

2. Biết chuyển đổi các đơn vị đo diện tích, so sánh các số đo diện tích và giải các bài toán có liên quan.

3. GD: Tính cẩn thận, trình bày sạch đẹp, khoa học.

II. Đồ dùng: Bảng con, bảng nhóm.

III. Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ:

-HS: Đọc thuộc bảng đơn vị đo diện tích.

-HS2: 9cm2 =…mm2; 135dm2=…m2. . dm2

-GV nhận xét ghi điểm.

2. Bài mới:

2.1. Giới thiệu bài: Giới thiệu bài, nêu yêu cầu tiết học.

2.2. tổ chức, hướng dẫn cho HS làm bài tập:

Tổ chức cho học sinh lần lượt làm các bài tập tr28, 29sgk.

Bài 1: a) Hướng dẫn mẫu như sgk. Yêu cầu HS làm số 8m227dm2 vào bảng con. Nhận xét, chữa bài.
8m227dm2=8m2 + dm2 =8 m2

b)Yêu cầu HS làmvở. Gọi 2 HS lên bảng làm, Nhận xét, chữa bài:

4dm265cm2 =4 dm2; 95cm2= dm2

Bài 2: Tổ chức cho HS chọn ý đúng viết vào bảng con. Nhận xét, chốt ý đúng (B)

Bài3: Yêu cầu HS dùng bút chì điền vào sgk cột thứ nhất. Gọi HS lên bảng chữa bài.

Bài 4: Hướng dẫn cho HS làm, yêu cầu HS làm bài vào vở, một HS làm bảng nhóm. Chấm vở, nhận xét chữa bài trên bảng nhóm.

Giải:

Diện tích một viên gạch là:

40 x 40 =1600 (cm2)

Diện tích của căn phòng là: 1

600 x 150 =240 000 (cm2) =24 (m2)

Đáp số: 24 m2

2. 4. Củng cố dăn dò:

· Hệ thống bài.

· Hướng dẫn HS về nhà làm các phần còn lại của bài tập 1, 3 trong sgk.

· Nhận xét tiết học

1 HS lên bảng làm.

-Một số HS đọc bảng đơn vị đo diện tích.

-Lớp nhận xét, bố sung.

-HS theo dõi.

-HS lần lượt làm các bài tập trong sgk

-HS làm bảng con. Nhận xét, thống nhất kết quả.

-HS làm bảng con.

HS điền vào sgk, chữa bài trên bảng.

-HS làm vở, 1 HS làm bảng nhóm, chữa bài, thống nhất kết quả.

HS nhắc lại bảng đơn vị đo diện tích.

Đánh giá bài viết
3 276
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 5

Xem thêm