Giáo án Toán lớp 5 bài 54: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 54: Luyện tập chung bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 52: Trừ hai số thập phân

Giáo án Toán lớp 5 bài 53: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 5 bài 55: Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

I. Mục đích yêu cầu:

1. Biết cộng trừ số thập phân; tính giá trị biểu thức, tìm thành phần chưa biết của phép tính.

2. Vận dụng tính chất của phép cộng, trừ tính bằng cách thuận tiện.

3. GD tính cẩn thận, trình bày khoa học.

II. Đồ dùng: Bảng nhóm.

III. Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ: +HS làm bài tập 3 tiết trước.

+Kiểm tra vở bài tập ở nhà của HS.

-GV nhận xét.

2. Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Giới thiệu, nêu yêu cầu tiết học.

Hoạt động2: Tổ chức cho HS làm các bài luyện tập

Bài 1: Tổ chức cho HS làm bài vào vở. 3 HS làm trên bảng lớp. Nhận xét chữa bài.

a)605,26+217,3= 822,56 b)800,56 – 384,48 = 416,08

c) 16,39 + 5,25 -10,3 = 21,64 – 10,3 =11,34

Bài 2 Yêu cầu HS làm vở, một HS làm bảng nhóm. Nhận xét, chữa bài.

a)x – 5,2 =3,8 b)x+2,7 = 8,7+ 4,9

x = 3,8+ 5,2 x =13,6 – 2,7

x = 9 x = 10,9

Bài 3: Tổ chức cho HS làm vào vở. Một HS làm bảng nhóm. Chấm nhận xét chữa bài: a)12,45+6,98+7,55=(12,45+7,55)+6,98=20+6,98=26,08

b)42,37-28,73-11,27=42,37-(28,73+11,27)=42,37-40=2,37

Hoạt động cuối:

· Hệ thống bài

· Hướng dẫn HS về nhà làm bài 4, 5 trong sgk.

· Nhận xét tiết học.

- 1HS lên bảng. Lớp nhận xét chữa bài.

-HS theo dõi.

-HS làm vở. Nhận xét chữa bài trên bảng.

HS làm vở, bảng nhóm. Chữa bài.

-HS làm vở, chữa bài trên bảng nhóm.

Nhắc lại cách thực hiện phép cộng, trừ số thập phân.

Đánh giá bài viết
7 458
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 5

Xem thêm