Giáo án Toán lớp 5 bài 111: Xăng-ti-mét khối, Đề-xi-mét khối

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án Toán lớp 5 bài 111: Xăng-ti-mét khối, Đề-xi-mét khối bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 5 bài 109: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 5 bài 110: Thể tích của một hình

Giáo án Toán lớp 5 bài 112: Mét vuông

I. Mục đích yêu cầu:

1. Có biểu tượng ban đầu về xăng-ti-met khối; Đề -xi-met khối. Biết tên gọi, kí hiệu mối quan hệ giữa 2 đơn vị đo thể tích: xăng-ti-mét khối, đề-xi-met khối.

2. Vận dụng để giải một số bài toán có liên quan đến xăng-ti-mét khối; đề-xi-met khối.

3. GD: Tính cẩn thận, trình bày sạch đẹp, khoa học.

II. Đồ dùng: Bảng phụ, bảng nhóm.

III. Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ: Gọi HS lên bảng làm bài tập 3 tiết trước.

+Kiểm tra vở, nhận xét, nhận xét chữa bài trên bảng.

2. Bài mới:

2. 1. Giới thiệu bài: Giới thiệu bài, nêu yêu cầu tiết học.

2.2. Giới thiệu 2 đơn vị đo thể tích:Xăng-ti-mét khối;Đề-xi-mét khối.

+Gơíi thiệu hình lập phương có cạnh 1dm và 1 cm cho HS quan sát, nhận xét.

+Giới thiệu tên gọi, kí hiệu của đơn vị đo cm3 và dm3 (sgk)

+Cho HS quan sát để nhận ra mối quan hệ giữa cm3 và dm3 (sgk):1dm3= 1000cm3.

+Cho HS nhắc lại (sgk)

2. 4 Tổ chưc cho HS làm các bài luyện tập:

Bài 1: Hướng dẫn HS dùng bút chì điền vào sgk. Gọi HS nối tiếp đọc bài. GV chốt bài đúng trên bảng phụ.

Lời giải:

+519cm3:: Năm trăm mười chín xăng –ti-met khối.

+Hai nghìn không tăm linh một đè-xi-met khối:2001dm3

Bài 2: Tổ chức cho HS làm bài 2a vào bảng con. Nhận xét, chữa bài, chốt lời giải đúng:

Lời giải:

1dm3= 1000cm3; 5,8dm3 = 5800cm3; 375 dm3= 375000cm3

dm3=800cm3

2. 5. Củng cố dăn dò

· Hệ thống bài.

· Yêu cầu HS về nhà làm bài 2b trong sgk.

· Nhận xét tiết học.

-HS lên bảng làm bài tập 3 tiết trước. Nhận xét, chữa bài.

-HS quan sát, nhận xét đọc kết luận trong sgk.

-HS điền vào sgk. Đọc bài.

HS làm bài vào vào bảng con.

Đọc lại các số ở bài tập1.

Đánh giá bài viết
1 1.081
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 5

Xem thêm